Prędkość v u co to jest
Co to jest Prędkość v, u. Wyjaśnienie wektorowa wyrażająca wzrost drogi obiektu będącego w ruchu.

Czy przydatne?

Co to jest U V Prędkość

Szybkość v, u
Rozmiar wektorowa wyrażająca wzrost drogi obiektu będącego w ruchu, przypadający na jednostkę czasu. W dynamice płynów, w tym → wód podziemnych, regularnie wyznacza się szybkość średnią jako relacja wydatku Q do prostopadłego (ortogonalnego) przekroju poprzecznego A, skąd: v,u = Q/A Z powodu regularnie p. płynu może być rozumiana jako jednostkowe natężenie przepływu. Wymiar: [LT–1] .Jednostki: m/s, m/d, m/a.[TM].

Czym jest Prędkość v, u znaczenie w Słownik definicje P