Prędkość wlotowa co to jest
Co to jest Prędkość wlotowa (dopuszczalna) do studni. Wyjaśnienie dopuszczalna) do studni.

Czy przydatne?

Co to jest Prędkość wlotowa (dopuszczalna) do studni

Definicja PRĘDKOŚĆ WLOTOWA (DOPUSZCZALNA) DO STUDNI: Szybkość wlotowa (dopuszczalna) do studni
Dopuszczalna szybkość, przy której nie następuje wnoszenie do studni drobnych ziarn. → Piaszczenie studni. Por. PN-77/G-01300.[AK].

Słownik Poziom Wodonośny Zawieszony:
Znaczenie zawieszony Występuje w strefie aeracji nad kluczowym →poziomem wodonośnym. Może występować zarówno w utworach porowych, jak i szczelinowych. Woda wolna gromadzi się nad przewarstwieniami utworów prędkość wlotowa (dopuszczalna) do studni.
Słownik Parametry Sorpcji I Desorpcji:
Znaczenie desorpcji P.s.id. określają interakcję zanieczyszczeń pomiędzy wodą a fazą stałą (skała). Dla stanu równowagi fundamentalne parametry to stałe podziału Kd, KF, KL [L3M–1], obliczane na podstawie → prędkość wlotowa (dopuszczalna) do studni.
Słownik Próbka Bakteriologiczna (Wody Podziemnej); Próbka (Wody Podziemnej) Do Badań Bakte Riologicznych:
Znaczenie bakteriologiczna (wody podziemnej); próbka (wody podziemnej) do badań bakte riologicznych → Próbka wody podziemnej pobrana do badań bakteriologicznych. Należy ją pobrać sterylnie do wyjałowionego prędkość wlotowa (dopuszczalna) do studni.
Słownik Parametry Przenoszenia Konwekcyjnego (Adwekcyjnego):
Znaczenie przenoszenia konwekcyjnego (adwekcyjnego) P.p.k. to: → współczynnik filtracjik LT–1], →porowatość aktywna na [1], średnia → szybkość filtracji v [LT–1] i średnia → szybkość rzeczywista wód prędkość wlotowa (dopuszczalna) do studni.
Słownik Poziom Wodonośny (Warstwa W.) Izotropowy:
Znaczenie warstwa w.) izotropowy Warstwa wodonośna o parametrach hydrogeologicznych niezależnych od kierunku. W przeciwnym przypadku warstwę tytułujemy warstwą anizotropową i do opisu zachodzących w niej prędkość wlotowa (dopuszczalna) do studni.

Czym jest Prędkość wlotowa znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: