Próba chłonności co to jest
Co to jest Próba chłonności. Wyjaśnienie realizowany w otworze hydrogeologicznym w celu ustalenia.

Czy przydatne?

Co to jest Chłonności Próba

Definicja PRÓBA CHŁONNOŚCI: Próba chłonności
Zabieg realizowany w otworze hydrogeologicznym w celu ustalenia chłonności. → Zalewanie badawcze, → Wtłaczanie badawcze wody.[AK].

Słownik Posterunek Pomiaru Źródeł:
Znaczenie źródeł Źródło w sieci stacji obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) (do 1990 r. około 40 źródeł), gdzie mierzy się każdego dnia wydajność (→ wydajność źródła), stan wody próba chłonności.
Słownik Przezroczystość Wody; Przejrzystość Wody:
Znaczenie wody; przejrzystość wody Właściwość optyczna, organoleptyczna wody rozumiana jako umiejętność przepuszczania promieni świetlnych poprzez warstwę wody. O stopniu p. decyduje liczba występujących w próba chłonności.
Słownik Poprawność (Pomiaru):
Znaczenie P. znaczy stopień zgodności pomiędzy wartością średnią uzyskaną z dużej liczby wyników pomiarów a przyjętą wartością odniesienia, na przykład wartością prawdziwą albo wartością prawidłową (→ błąd próba chłonności.
Słownik Prawo Wodne:
Znaczenie jako dział Prawa administracyjnego jest zbiorem zasad i norm obowiązujących w zakresie gospodarki wodnej (DzU z 1974 r., Nr 38, poz. 230). Mają one wykorzystanie do wód śródlądowych powierzchniowych próba chłonności.
Słownik Przekrój Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Graficzne odwzorowanie na przyjętej płaszczyźnie pionowej → warunków hydrogeochemicznych, wedle wymogami przyjmowanymi dla przekrojów geologicznych. Uwzględnia się zazwyczaj → próba chłonności.

Czym jest Próba chłonności znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: