Procesy hydrochemiczne co to jest
Co to jest Procesy hydrochemiczne. Wyjaśnienie Mechanizmy zachodzące w wodach podziemnych i.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrochemiczne Procesy

Definicja PROCESY HYDROCHEMICZNE: Mechanizmy hydrochemiczne
Mechanizmy zachodzące w wodach podziemnych i powierzchniowych, zmieniające w wymierny sposób ich chemizm w ośrodku skalnym. Teoretycznie w wodach podziemnych nie powinny zachodzić p.h., a jedynie →
mechanizmy hydrogeochemiczne. Niedoskonałość przeprowadzanych pomiarów każe jednak traktować sporo mechanizmów zachodzących w wodach podziemnych jako p.h.[AM].

Słownik Przekształcenia Antropogeniczne Zlewni:
Znaczenie antropogeniczne zlewni Przekształcenia takie jak: zmiany sieci hydrograficznej, obniżenie bazy erozyjnej, osuszenia poprzez drenaż rolniczy powierzchni i strefy aeracji, podtopienia i zatopienia procesy hydrochemiczne.
Słownik Parametr Badany (Jakości Wody):
Znaczenie Wyznacznik badany (jakości wody) Parametr jakości wody objęty badaniem albo programem badań. → Parametry jakości wody.[AM procesy hydrochemiczne.
Słownik Pompowanie Badawcze; P. Pomiarowe, P. Próbne, P. Parametryczne, P. Testowe:
Znaczenie p. pomiarowe, p. próbne, p. parametryczne, p. testowe Pompowanie studni albo ujęcia składającego się z zespołu studzien z obserwacjami kosztów w studniach i stanów w piezometrach i innych otworach procesy hydrochemiczne.
Słownik Pompowanie Oczyszczające; Pompowanie Wstępne:
Znaczenie oczyszczające; pompowanie wstępne Pompowanie studni po jej wybudowaniu albo renowacji realizowane w celu oczyszczenia studni (także z racji na przeprowadzoną dezynfekcję), filtru i jego otoczenia, w procesy hydrochemiczne.
Słownik Poziom Glejowy; Poziom Oglejenia:
Znaczenie poziom oglejenia Strefa wód i skał (albo wód i gleb) wyróżniana regularnie w profilach pionowych na różnej głębokości, ale raczej płytko, w obrębie której zachodzą mechanizmy glejowe (→ strefowość procesy hydrochemiczne.

Czym jest Procesy hydrochemiczne znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: