Próg zapachu (wody co to jest
Co to jest Próg zapachu (wody). Wyjaśnienie intensywność zapachu wyczuwalna w wodzie węchem poprzez.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Zapachu Próg

Definicja PRÓG ZAPACHU (WODY): Próg zapachu (wody)
Najniższa intensywność zapachu wyczuwalna w wodzie węchem poprzez osobę oceniającą. Jest wielkością subiektywną albo ustalaną statystycznie.[AM].

Słownik Prawo Wodne:
Znaczenie jako dział Prawa administracyjnego jest zbiorem zasad i norm obowiązujących w zakresie gospodarki wodnej (DzU z 1974 r., Nr 38, poz. 230). Mają one wykorzystanie do wód śródlądowych powierzchniowych próg zapachu (wody).
Słownik Prognoza Zrzutów Soli W Wodach Kopalnianych:
Znaczenie soli w wodach kopalnianych Przewidywana liczba soli zawarta w wodach kopalnianych odprowadzanych do rzek. W praktyce górniczej zrzut soli jest zwykle określany jako ładunek sumy jonów chlorkowych i próg zapachu (wody).
Słownik Próbka (Wody Podziemnej):
Znaczenie podziemnej) Określona, zazwyczaj niewielka, liczba wody podziemnej, pobrana z określonej warstwy wodonośnej (struktury hydrogeologicznej), reprezentatywna w określonym momencie czasowym dla jakości próg zapachu (wody).
Słownik Przelew Pomiarowy:
Znaczenie Przegroda, zastawka ustawiona w cieku albo w skrzyni pomiarowej z wycięciem: trójkątnym (przelew Thomsona), trapezowym, prostokątnym (przelewy Bazina i Ponceleta), półkolistym, wykorzystywana do próg zapachu (wody).
Słownik Prawo Geologiczne I Górnicze:
Znaczenie górnicze Obowiązuje ustawa z 4 lutego 1994 r. (DzURP nr 27, poz. 96) wspólnie z późniejszymi zmianami, stanowiąca regulację prawną działalności górniczej i geologicznej. Kluczowym obiektem tej próg zapachu (wody).

Czym jest Próg zapachu (wody znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: