Prognoza hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Prognoza hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Oparte na prawdopodobieństwie przewidywanie zmian.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Prognoza

Prognoza hydrogeologiczna
Oparte na prawdopodobieństwie przewidywanie zmian w warunkach reżimu, a więc ustroju wód podziemnych pod wpływem klimatu (raczej opadów) i innych czynników naturalnych, i eksploatacji, melioracji, odwadniania kopalń, piętrzenia wód powierzchniowych, budowy zapór i innych czynników antropogenicznych. Do bardzo istotnych p.h. należą: zasobowa (dotycząca trwałości zasobów i jakości wód), zmian stanów zwierciadła, zawodnienia kopalń, wielkości ładunku zrzutów wód słonych z kopalń. Znaczenia nabierają ostatnio p.h. w dziedzinie zagrożenia wód podziemnych.[AK].

Czym jest Prognoza hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje P