Prognoza hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Prognoza hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Oparte na prawdopodobieństwie przewidywanie zmian.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Prognoza

Definicja PROGNOZA HYDROGEOLOGICZNA: Prognoza hydrogeologiczna
Oparte na prawdopodobieństwie przewidywanie zmian w warunkach reżimu, a więc ustroju wód podziemnych pod wpływem klimatu (raczej opadów) i innych czynników naturalnych, i eksploatacji, melioracji, odwadniania kopalń, piętrzenia wód powierzchniowych, budowy zapór i innych czynników antropogenicznych. Do bardzo istotnych p.h. należą: zasobowa (dotycząca trwałości zasobów i jakości wód), zmian stanów zwierciadła, zawodnienia kopalń, wielkości ładunku zrzutów wód słonych z kopalń. Znaczenia nabierają ostatnio p.h. w dziedzinie zagrożenia wód podziemnych.[AK].

Słownik Przewodność T; Przewodność Warstwy, Współczynnik Przewodności:
Znaczenie przewodność warstwy, współczynnik przewodności Miara przepuszczalności (przewodnictwa) wyrażająca jednostkowe natężenie (koszt) strumienia wody na jednostkę szerokości, przy jednostkowym spadku prognoza hydrogeologiczna.
Słownik Prawo Geologiczne I Górnicze:
Znaczenie górnicze Obowiązuje ustawa z 4 lutego 1994 r. (DzURP nr 27, poz. 96) wspólnie z późniejszymi zmianami, stanowiąca regulację prawną działalności górniczej i geologicznej. Kluczowym obiektem tej prognoza hydrogeologiczna.
Słownik Próg Zapachu (Wody):
Znaczenie Próg zapachu (wody) Najniższa intensywność zapachu wyczuwalna w wodzie węchem poprzez osobę oceniającą. Jest wielkością subiektywną albo ustalaną statystycznie.[AM prognoza hydrogeologiczna.
Słownik Piaszczenie Studni:
Znaczenie Przedostawanie się do wnętrza studni wierconej drobnych ziaren (piaszczystych). Zdarzenie negatywne z racji na zapełnienie roboczej przestrzeni studziennej i z uwagi na niszczenie pomp i przewodów prognoza hydrogeologiczna.
Słownik Przesączanie Się; Przepływ (Pod Tamą I Przez Tamę):
Znaczenie przepływ (pod tamą i poprzez tamę) Przesączanie się wody następujące w wyniku różnicy poziomów pomiędzy wodą górną (od strony dopływającej wody) a wodą dolną (za budowlą od strony odpływu) poprzez prognoza hydrogeologiczna.

Czym jest Prognoza hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: