Prognoza zrzutów soli w co to jest
Co to jest Prognoza zrzutów soli w wodach kopalnianych. Wyjaśnienie wodach kopalnianych.

Czy przydatne?

Co to jest Prognoza zrzutów soli w wodach kopalnianych

Definicja PROGNOZA ZRZUTÓW SOLI W WODACH KOPALNIANYCH: Prognoza zrzutów soli w wodach kopalnianych
Przewidywana liczba soli zawarta w wodach kopalnianych odprowadzanych do rzek. W praktyce górniczej zrzut soli jest zwykle określany jako ładunek sumy jonów chlorkowych i siarczanowych wyrażony w kilogramach na dobę albo w tonach na rok.[MR].

Słownik Perforacja Rur Okładzinowych; Perforacja Rur Osłonowych:
Znaczenie okładzinowych; perforacja rur osłonowych P.r.o. w otworze wiertniczym jest zabiegiem technicznym mającym na celu odsłonięcie orurowanych poziomów wodonośnych. P.r.o. umożliwia przeprowadzenie prognoza zrzutów soli w wodach kopalnianych.
Słownik Przekształcenia Antropogeniczne Zlewni:
Znaczenie antropogeniczne zlewni Przekształcenia takie jak: zmiany sieci hydrograficznej, obniżenie bazy erozyjnej, osuszenia poprzez drenaż rolniczy powierzchni i strefy aeracji, podtopienia i zatopienia prognoza zrzutów soli w wodach kopalnianych.
Słownik Pobieranie Próbek (Wody):
Znaczenie wody) Czynność pobrania reprezentatywnej ilości wody podziemnej (próbki) dla zbadania stężenia wytypowanych składników, → składu bakteriologicznego wody i → właściwości (fizycznych, chemicznych prognoza zrzutów soli w wodach kopalnianych.
Słownik Pierwiastki Toksyczne:
Znaczenie toksyczne Pierwiastki, których występowanie w pożywieniu człowieka, w tym także w wodzie pitnej, w zbyt wysokich stężeniach wywołuje schorzenia. Dopuszczalny poziom stężeń w wodach pitnych dla prognoza zrzutów soli w wodach kopalnianych.
Słownik Promień Efektywny (Studni) Re:
Znaczenie studni) re Odległość od osi studni do zewnętrznej powierzchni konstrukcji filtrującej (na przykład obsypki żwirowej), jeżeli filtr jest dobry, jest to jeżeli konstrukcja filtrująca ma znacząco lepszą prognoza zrzutów soli w wodach kopalnianych.

Czym jest Prognoza zrzutów soli w znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: