Projekt prac geologicznych co to jest
Co to jest Projekt prac geologicznych. Wyjaśnienie Dokument sporządzany w formie opisowej i.

Czy przydatne?

Co to jest Geologicznych Prac Projekt

Projekt prac geologicznych
Dokument sporządzany w formie opisowej i graficznej, gdzie na podstawie zebranych i zweryfikowanych materiałów archiwalnych zostały określone prace i badania geologiczne. Zatwierdzony p.p.g. upoważnia do wykonywania robót i badań geologicznych. Wedle ustawą Prawo geologiczne i górnicze p.p.g. powinien określać: cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia wspólnie z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej, harmonogram prac, przestrzeń, w obrębie której mają być realizowane prace geologiczne, przedsięwzięcia niezbędne z racji na ochronę środowiska, w tym w szczególności wód podziemnych, i sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom. W odniesieniu do przedsięwzięć wymagających koncesji (→ koncesja geologiczna), p.p.g. stanowi obiekt wniosku koncesyjnego, a jego zatwierdzenie stanowi o wydaniu koncesji. → Dokumentacja hydrogeologiczna.[ASd].

Czym jest Projekt prac geologicznych znaczenie w Słownik definicje P