Promień efektywny (studni co to jest
Co to jest Promień efektywny (studni) re. Wyjaśnienie Odległość od osi studni do zewnętrznej.

Czy przydatne?

Co to jest Promień efektywny (studni) re

Definicja PROMIEŃ EFEKTYWNY (STUDNI) RE: Promień skuteczny (studni) re
Odległość od osi studni do zewnętrznej powierzchni konstrukcji filtrującej (na przykład obsypki żwirowej), jeżeli filtr jest dobry, jest to jeżeli konstrukcja filtrująca ma znacząco lepszą przepuszczalność niż warstwa wodonośna. jeżeli opory filtru są spore (zła konstrukcja, „starzenie się filtru”), wtedy p.e. znacząco się minimalizuje i mówimy o → promieniu zastępczym (studni). Wymiar: [L]. Jednostki: cale, cm, m.[TM].

Słownik Poziom Półprzepuszczalny; Warstwa Półprzepuszczalna:
Znaczenie półprzepuszczalny; warstwa półprzepuszczalna Warstwa, masyw skał nasyconych o małej przepuszczalności, tak iż ujęcie z nich wody nie jest możliwe, ale poprzez które w warunkach kontaktu promień efektywny (studni) re.
Słownik Pojemność Sprężysta:
Znaczenie Cecha utworów skalnych fizycznie wskazująca na to, jaką objętość wody wolnej może oddać albo pomieścić wydzielony fragment skały w związku ze sprężystym odkształceniem szkieletu mineralnego, zmianą promień efektywny (studni) re.
Słownik Poprawność (Pomiaru):
Znaczenie P. znaczy stopień zgodności pomiędzy wartością średnią uzyskaną z dużej liczby wyników pomiarów a przyjętą wartością odniesienia, na przykład wartością prawdziwą albo wartością prawidłową (→ błąd promień efektywny (studni) re.
Słownik Piętro Wodonośne:
Znaczenie Jednostka hydrostratygraficzna, poziom albo zespół → poziomów wodonośnych należących do określonej stratygraficznie jednostki: epoki (na przykład piętro kredowe, piętro trzeciorzędowe). W obrębie p.w promień efektywny (studni) re.
Słownik Przewodność Elektrolityczna Właściwa Wody:
Znaczenie elektrolityczna właściwa wody Miara przewodnictwa elektrolitycznego wody, traktowana jako właściwość wód naturalnych i powszechnie oznaczana dla przybliżonej oceny ich mineralizacji i stopnia promień efektywny (studni) re.

Czym jest Promień efektywny (studni) re znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: