Promień zastępczy (studni co to jest
Co to jest Promień zastępczy (studni) rz; promień równoważny. Wyjaśnienie promień równoważny →.

Czy przydatne?

Co to jest Promień zastępczy (studni) rz; promień równoważny

Definicja PROMIEŃ ZASTĘPCZY (STUDNI) RZ; PROMIEŃ RÓWNOWAŻNY: Promień zastępczy (studni) rz; promień równoważny
→ Promień skuteczny studni o złej konstrukcji albo poddanej mechanizmom „starzenia”, o powiększonych oporach filtracyjnych na filtrze albo w strefie przyfiltrowej, mniejszy, nieraz znacząco, od promienia rzeczywistego studni. Wymiar: [L]. Jednostki: cale, cm, m.[TM].

Słownik Posterunek Pomiaru Źródeł:
Znaczenie źródeł Źródło w sieci stacji obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) (do 1990 r. około 40 źródeł), gdzie mierzy się każdego dnia wydajność (→ wydajność źródła), stan wody promień zastępczy (studni) rz; promień równoważny.
Słownik Potencjał Prędkości Filtracji Φ:
Znaczenie filtracji Φ P.p.f. jest wyrażenie: Φ= kH gdzie: Φ – potencjał prędkości filtracji [L2T–1], k – współczynnik filtracji [LT––1], H – wysokość hydrauliczna [L]. Pochodna p.p.f. względem drogi filtracji promień zastępczy (studni) rz; promień równoważny.
Słownik Pierwiastki Toksyczne:
Znaczenie toksyczne Pierwiastki, których występowanie w pożywieniu człowieka, w tym także w wodzie pitnej, w zbyt wysokich stężeniach wywołuje schorzenia. Dopuszczalny poziom stężeń w wodach pitnych dla promień zastępczy (studni) rz; promień równoważny.
Słownik Paleohydrogeologia:
Znaczenie P. jest działem → hydrogeologii regionalnej. Zajmuje się →warunkami hydrogeologicznymi w przeszłości i ich zmianami w poszczególnych okresach geologicznych w zasięgu → regionów hydrogeologicznych promień zastępczy (studni) rz; promień równoważny.
Słownik Prędkość Infiltracji W; Intensywność Infiltracji:
Znaczenie infiltracji W; intensywność infiltracji Szybkość filtracji pionowego strumienia infiltracyjnego w strefie aeracji, zależna od wartości współczynnika → przepuszczalności względnej, zależnej od stopnia promień zastępczy (studni) rz; promień równoważny.

Czym jest Promień zastępczy (studni) rz znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: