Promieniotwórcza równowaga co to jest
Co to jest Promieniotwórcza równowaga. Wyjaśnienie Stan, gdzie → promieniotwórcza aktywność.

Czy przydatne?

Co to jest Równowaga Promieniotwórcza

Promieniotwórcza równowaga
Stan, gdzie → promieniotwórcza aktywność - radionuklidu A i powstałego z jego rozpadu radionuklidu B są takie same. P.r. następuje po upływie dostatecznie długiego czasu, gdy człon wyjściowy → promieniotwórczego szeregu ma czas połowicznego zaniku (→ moment półtrwania) znacząco dłuższy niż pozostałe człony tego szeregu. Po osiągnięciu poprzez szereg promieniotwórczy stanu p.r. sto­sunki liczby atomów poszczególnych członów szeregu promieniotwórczego będą proporcjonalne do stosunków ich czasów połowicznego zaniku: gdzie: A, Β, C, L – radionuklidy szeregu promieniotwórczego, N – liczby atomów radionuklidu szeregu promieniotwórczego, λ – stałe równowagi poszczególnych przemian promieniotwórczych, T1/2 – czasy połowicznego zaniku radionuklidów szeregu promieniotwórczego.[JD].

Czym jest Promieniotwórcza równowaga znaczenie w Słownik definicje P