Promieniotwórcza równowaga co to jest
Co to jest Promieniotwórcza równowaga. Wyjaśnienie Stan, gdzie → promieniotwórcza aktywność.

Czy przydatne?

Co to jest Równowaga Promieniotwórcza

Definicja PROMIENIOTWÓRCZA RÓWNOWAGA: Promieniotwórcza równowaga
Stan, gdzie → promieniotwórcza aktywność - radionuklidu A i powstałego z jego rozpadu radionuklidu B są takie same. P.r. następuje po upływie dostatecznie długiego czasu, gdy człon wyjściowy → promieniotwórczego szeregu ma czas połowicznego zaniku (→ moment półtrwania) znacząco dłuższy niż pozostałe człony tego szeregu. Po osiągnięciu poprzez szereg promieniotwórczy stanu p.r. sto­sunki liczby atomów poszczególnych członów szeregu promieniotwórczego będą proporcjonalne do stosunków ich czasów połowicznego zaniku: gdzie: A, Β, C, L – radionuklidy szeregu promieniotwórczego, N – liczby atomów radionuklidu szeregu promieniotwórczego, λ – stałe równowagi poszczególnych przemian promieniotwórczych, T1/2 – czasy połowicznego zaniku radionuklidów szeregu promieniotwórczego.[JD].

Słownik Potencjał Ewaporacyjny; Moc Ewaporacyjna Atmosfery:
Znaczenie Potencjał ewaporacyjny; moc ewaporacyjna atmosfery Max. liczba pary wodnej, jaką może wchłonąć powietrze atmosferyczne (nad określonym obszarem).[SK promieniotwórcza równowaga.
Słownik Punkt Neutralny; Punkt Stagnacji:
Znaczenie stagnacji Specyficzny pkt. w polu filtracji, gdzie zbiegają się i/albo rozbiegają linie prądu o jednakowej wartości prędkości filtracji, z przeciwnym znakiem. W rezultacie w p.n. szybkość filtracji promieniotwórcza równowaga.
Słownik Prawo Wodne:
Znaczenie jako dział Prawa administracyjnego jest zbiorem zasad i norm obowiązujących w zakresie gospodarki wodnej (DzU z 1974 r., Nr 38, poz. 230). Mają one wykorzystanie do wód śródlądowych powierzchniowych promieniotwórcza równowaga.
Słownik Pojemność Środowiska:
Znaczenie środowiska Umiejętność środowiska do ponoszenia obciążeń antropogenicznych, szczególnie związanych z działalnością produkcyjną człowieka. Definicja stosowane przy ocenach poziomu zanieczyszczenia promieniotwórcza równowaga.
Słownik Poziom Wodonośny Zawieszony:
Znaczenie zawieszony Występuje w strefie aeracji nad kluczowym →poziomem wodonośnym. Może występować zarówno w utworach porowych, jak i szczelinowych. Woda wolna gromadzi się nad przewarstwieniami utworów promieniotwórcza równowaga.

Czym jest Promieniotwórcza równowaga znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: