Przelew pomiarowy co to jest
Co to jest Przelew pomiarowy. Wyjaśnienie zastawka ustawiona w cieku albo w skrzyni pomiarowej z.

Czy przydatne?

Co to jest Pomiarowy Przelew

Definicja PRZELEW POMIAROWY: Przelew pomiarowy
Przegroda, zastawka ustawiona w cieku albo w skrzyni pomiarowej z wycięciem: trójkątnym (przelew Thomsona), trapezowym, prostokątnym (przelewy Bazina i Ponceleta), półkolistym, wykorzystywana do pomiaru natężenia przepływu na podstawie empirycznie określonych związków pomiędzy wymiarami wycięcia a wysokością strumienia przelewającej się wody. Wybór wycięcia zależy od natężenia przepływu, dla największego stosuje się p.p. z wycięciem prostokątnym bez zwężenia bocznego (Bazina), dla najmniejszego przelew z wycięciem trójkątnym (Thomsona) (ryc. 84).[AK] Ryc. 84. Przelew pomiarowy (wg Dynowska, Tlałka, 1982).

Słownik Przesączanie Się; Przepływ (Pod Tamą I Przez Tamę):
Znaczenie przepływ (pod tamą i poprzez tamę) Przesączanie się wody następujące w wyniku różnicy poziomów pomiędzy wodą górną (od strony dopływającej wody) a wodą dolną (za budowlą od strony odpływu) poprzez przelew pomiarowy.
Słownik Piaszczenie Studni:
Znaczenie Przedostawanie się do wnętrza studni wierconej drobnych ziaren (piaszczystych). Zdarzenie negatywne z racji na zapełnienie roboczej przestrzeni studziennej i z uwagi na niszczenie pomp i przewodów przelew pomiarowy.
Słownik Poziom Piezometryczny:
Znaczenie piezometryczny Poziom wody obserwowany w → piezometrze albo w innym otworze umożliwiającym pomiar wysokości ciśnienia w określonym punkcie warstwy, także w warstwie o zwierciadle swobodnym (→ poziom przelew pomiarowy.
Słownik Przekrój Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Graficzne odwzorowanie na przyjętej płaszczyźnie pionowej → warunków hydrogeochemicznych, wedle wymogami przyjmowanymi dla przekrojów geologicznych. Uwzględnia się zazwyczaj → przelew pomiarowy.
Słownik Piętro Rozdzielające (Izolacyjne):
Znaczenie Piętro rozdzielające (izolacyjne) Termin służący w hydrogeologii regionalnej na ustalenie jednostki hydrostratygra-ficznej, dzielącej → piętra wodonośne. → Piętrowość wód podziemnych.[AK przelew pomiarowy.

Czym jest Przelew pomiarowy znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: