Przeobrażenie wód co to jest
Co to jest Przeobrażenie wód podziemnych. Wyjaśnienie Zmiana pierwotnego charakteru.

Czy przydatne?

Co to jest Podziemnych Wód Przeobrażenie

Definicja PRZEOBRAŻENIE WÓD PODZIEMNYCH: Przeobrażenie wód podziemnych
Zmiana pierwotnego charakteru fizykochemicznego wód podziemnych, zachodząca w zamkniętych zbiornikach wskutek wzajemnego oddziaływania woda – →ośrodek hydrogeologiczny (utwór zawierający wodę),w warunkach wysokiego ciśnienia i podwyższonej temperatury. P.w.p. zachodzi raczej w obrębie wód głębinowych. Niekiedy używa się dla tego zjawiska niewłaściwego terminu „metamorfizm wód podziemnych”. → Wody metamorficzne.[AK].

Słownik Porowatość Aktywna Na:
Znaczenie na Cecha skały wyrażająca się stosunkiem średniej → prędkości filtracji v do rzeczywistej prędkości przepływu U(→ szybkość skuteczna) w przestrzeni porowej (→ pory, → porowatość). Ustala się ją ze przeobrażenie wód podziemnych.
Słownik Parametry Dyspersji Hydrodynamicznej:
Znaczenie hydrodynamicznej Parametry określające rozproszenie substancji zanieczyszczającej wskutek → dyspersji hydrodynamicznej. Fundamentalnym wyznacznikiem jest → współczynnik dyspersji DL2 T–1] i → stała przeobrażenie wód podziemnych.
Słownik Posterunek Pomiaru Źródeł:
Znaczenie źródeł Źródło w sieci stacji obserwacyjnej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) (do 1990 r. około 40 źródeł), gdzie mierzy się każdego dnia wydajność (→ wydajność źródła), stan wody przeobrażenie wód podziemnych.
Słownik Punkt Arbitralny:
Znaczenie przybliżonych graficznych metodach obliczeń parametrów hydrogeologicznych z wykorzystaniem → krzywej nomograficznej pkt. wybierany arbitralnie (dowolnie) poprzez prowadzącego obliczenia ( pkt. ten przeobrażenie wód podziemnych.
Słownik Prognoza Zrzutów Soli W Wodach Kopalnianych:
Znaczenie soli w wodach kopalnianych Przewidywana liczba soli zawarta w wodach kopalnianych odprowadzanych do rzek. W praktyce górniczej zrzut soli jest zwykle określany jako ładunek sumy jonów chlorkowych i przeobrażenie wód podziemnych.

Czym jest Przeobrażenie wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: