Przepływ wód podziemnych w co to jest
Co to jest Przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych. Wyjaśnienie basenach.

Czy przydatne?

Co to jest Przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych

Definicja PRZEPŁYW WÓD PODZIEMNYCH W BASENACH SEDYMENTACYJNYCH: Przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych
P.w.p.wb.s. następuje w konsekwencji zmiany wartości → gradientów: wysokości hydraulicznej, temperatury i mineralizacji wód. W zależności od zmian → środowiska hydrogeologicznego w głębokich basenach sedymentacyjnych ruch wód może występować pod wpływem →ciśnień hydrostatycznych albo geostatycznych, jak także może być spowodowany procesami →dyfuzji, → konwekcji czy także osmozy.[AR].

Słownik Prowincja Wód Mineralnych:
Znaczenie mineralnych Region, gdzie budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne są na tyle jednolite, iż występują w nim wody mineralne zbliżonego typu. W Polsce odrębne p.w.m. stanowią na przykład Sudety przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Parametr Badany (Jakości Wody):
Znaczenie Wyznacznik badany (jakości wody) Parametr jakości wody objęty badaniem albo programem badań. → Parametry jakości wody.[AM przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Pobór Wód Podziemnych:
Znaczenie Pobór wód podziemnych Czynność pobierania i liczba wód odbieranych ze studni, ujęcia, źródła, kopalni, wykopu budowlanego i tym podobne → Eksploatacja wód podziemnych. → Ujęcie wód podziemnych.[AK przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Próbnik Złoża:
Znaczenie Przyrząd wykorzystywany do pobierania próbek medium nasycającego skały i w wersji rozbudowanej do pomiarów parametrów złożowych badanego odcinka odwiertu. Służący w badaniach roponośności i przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych.
Słownik Parametry Wyługowywania:
Znaczenie wyługowywania P.w. są używane do opisu wymywania substancji z odpadów stałych tworzących typowe → ogniska zanieczyszczeń. Dla substancji rozproszonych w odpadach mechanizmy te dają się zwykle opisać przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych.

Czym jest Przepływ wód podziemnych w znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: