Przepływ wód podziemnych w co to jest
Co to jest Przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych. Wyjaśnienie basenach.

Czy przydatne?

Co to jest Przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych

Przepływ wód podziemnych w basenach sedymentacyjnych
P.w.p.wb.s. następuje w konsekwencji zmiany wartości → gradientów: wysokości hydraulicznej, temperatury i mineralizacji wód. W zależności od zmian → środowiska hydrogeologicznego w głębokich basenach sedymentacyjnych ruch wód może występować pod wpływem →ciśnień hydrostatycznych albo geostatycznych, jak także może być spowodowany procesami →dyfuzji, → konwekcji czy także osmozy.[AR].

Czym jest Przepływ wód podziemnych w znaczenie w Słownik definicje P