Przepustowość filtru co to jest
Co to jest Przepustowość filtru. Wyjaśnienie przepływu, natężenia przepływu. Liczba wody, która.

Czy przydatne?

Co to jest Filtru Przepustowość

Definicja PRZEPUSTOWOŚĆ FILTRU: Przepustowość filtru
Rozmiar przepływu, natężenia przepływu. Liczba wody, która przy dopuszczalnej prędkości dopływu może przepłynąć poprzez filtr w jednostce czasu. Wynika z właściwości konstrukcyjnych filtru, → prędkości wlotowej (dopuszczalnej) do studni. P.f. w odcinku o długości 1 m tytułujemy jednostkową,a o pow. 1 m2 – właściwą.[AK].

Słownik Pojemność Środowiska:
Znaczenie środowiska Umiejętność środowiska do ponoszenia obciążeń antropogenicznych, szczególnie związanych z działalnością produkcyjną człowieka. Definicja stosowane przy ocenach poziomu zanieczyszczenia przepustowość filtru.
Słownik Prędkość Efektywna U Prędkość Rzeczywista;:
Znaczenie U szybkość rzeczywista; szybkość makroskopowa przepływu wody podziemnej, odniesiona do przekroju przestrzeni porowej, liczbowo równa stosunkowi prędkości filtracji do porowatości efektywnej. Wyraża przepustowość filtru.
Słownik Parowanie Podziemne:
Znaczenie 1. Przemiana fazowa wody w parę wywołana wzrostem temperatury wspólnie z głębokością. Teoria p.p. tłumaczy przyrost stężenia soli w wodach podziemnych wraz ze wzrostem głębokości.[JD] 2. Parowanie przepustowość filtru.
Słownik Palmera Klasyfikacja (Chemiczna Wód):
Znaczenie chemiczna wód) Oficjalna regulacja chemiczna wód opracowana w Stanach Zjednoczonych najpierw ubiegłego wieku, oparta na hipotetycznym składzie soli występujących w wodach podziemnych. Operuje przepustowość filtru.
Słownik Prognoza Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Oparte na prawdopodobieństwie przewidywanie zmian w warunkach reżimu, a więc ustroju wód podziemnych pod wpływem klimatu (raczej opadów) i innych czynników naturalnych, i przepustowość filtru.

Czym jest Przepustowość filtru znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: