Przepuszczalność względna co to jest
Co to jest Przepuszczalność względna. Wyjaśnienie ośrodku nienasyconym albo wielofazowym relacja.

Czy przydatne?

Co to jest Względna Przepuszczalność

Definicja PRZEPUSZCZALNOŚĆ WZGLĘDNA: Przepuszczalność względna
W ośrodku nienasyconym albo wielofazowym relacja jego aktualnej przepuszczalności do przepuszczalności przy pełnym nasyceniu albo przy jego nasyceniu tylko jedną daną fazą. Może być wyrażana jako wartość względna z przedziału (0,1), na przykład ze stosunków współczynników filtracji ośrodka częściowo nasyconego i nasyconego. P.w. jest w sposób ważny zależna od stopnia nasycenia skały.[TM].

Słownik Poziom Wodonośny Zawieszony:
Znaczenie zawieszony Występuje w strefie aeracji nad kluczowym →poziomem wodonośnym. Może występować zarówno w utworach porowych, jak i szczelinowych. Woda wolna gromadzi się nad przewarstwieniami utworów przepuszczalność względna.
Słownik Procesy Hydrochemiczne:
Znaczenie hydrochemiczne Mechanizmy zachodzące w wodach podziemnych i powierzchniowych, zmieniające w wymierny sposób ich chemizm w ośrodku skalnym. Teoretycznie w wodach podziemnych nie powinny zachodzić p.h przepuszczalność względna.
Słownik Prognoza Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie Prognoza zawodnienia kopalni Przewidywane natężenie dopływu wody do kopalni. → Sposoby prognozowania zawodnienia kopalń.[MR przepuszczalność względna.
Słownik Punktowe Ognisko Zanieczyszczenia (Wód); Punktowe Źródło Zanieczyszczenia (Wód):
Znaczenie zanieczyszczenia (wód); punktowe źródło zanieczyszczenia (wód) Miejsce przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych ograniczone do pojedynczego punktu (na przykład nieszczelnego szamba, miejsca przepuszczalność względna.
Słownik Pojemność Wymiany (Jonowej); Zdolność Wymiany (Jonowej):
Znaczenie jonowej); umiejętność zamiany (jonowej) Cecha sorpcyjna → sorbenta określana zdolnością uczestniczenia w procesach jonowymiennych. Wyraża ją liczba miligramorównoważników jonów, które przy określonym przepuszczalność względna.

Czym jest Przepuszczalność względna znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: