Przepuszczalność względna co to jest
Co to jest Przepuszczalność względna. Wyjaśnienie ośrodku nienasyconym albo wielofazowym relacja.

Czy przydatne?

Co to jest Względna Przepuszczalność

Przepuszczalność względna
W ośrodku nienasyconym albo wielofazowym relacja jego aktualnej przepuszczalności do przepuszczalności przy pełnym nasyceniu albo przy jego nasyceniu tylko jedną daną fazą. Może być wyrażana jako wartość względna z przedziału (0,1), na przykład ze stosunków współczynników filtracji ośrodka częściowo nasyconego i nasyconego. P.w. jest w sposób ważny zależna od stopnia nasycenia skały.[TM].

Czym jest Przepuszczalność względna znaczenie w Słownik definicje P