Przesączanie się; przepływ co to jest
Co to jest Przesączanie się; przepływ (pod tamą i przez tamę). Wyjaśnienie pod tamą i poprzez tamę.

Czy przydatne?

Co to jest Przesączanie się; przepływ (pod tamą i przez tamę)

Definicja PRZESĄCZANIE SIĘ; PRZEPŁYW (POD TAMĄ I PRZEZ TAMĘ): Przesączanie się; przepływ (pod tamą i poprzez tamę)
Przesączanie się wody następujące w wyniku różnicy poziomów pomiędzy wodą górną (od strony dopływającej wody) a wodą dolną (za budowlą od strony odpływu) poprzez tamę ziemną z materiału wodoprzepuszczalnego i ewentualnie poprzez podłoże wodoprzepuszczalne (ryc. 85).[AK] Ryc. 85. Przesączanie się, przepływ: a – pod tamą, b-e – poprzez tamę ziemną: b – bez ekranu, c – z ekranem stokowym, d – z ekranem wewnętrznym, e – z ekranem dennym i stokowym podłoże przepuszczalne.

Słownik Posmak (Wody):
Znaczenie Uboczne odczucia smakowe dotyczące wody, a nie mieszczące się w kategoriach i zakresie oznaczania → smaku wody. Wyróżniamy na przykład p. metaliczny (spowodowany związkami żelaza), fenolowy przesączanie się; przepływ (pod tamą i przez tamę).
Słownik Polichlorowane Bifenyle, PCB:
Znaczenie bifenyle, PCB Liczne związki (ponad 200) zanieczyszczające wody, trwałe w środowisku, kumulujące się w łańcuchach pokarmowych, mające szkodliwy wpływ na organizmy żywe. PCB jest umowną nazwą ekipy przesączanie się; przepływ (pod tamą i przez tamę).
Słownik Parowanie Podziemne:
Znaczenie 1. Przemiana fazowa wody w parę wywołana wzrostem temperatury wspólnie z głębokością. Teoria p.p. tłumaczy przyrost stężenia soli w wodach podziemnych wraz ze wzrostem głębokości.[JD] 2. Parowanie przesączanie się; przepływ (pod tamą i przez tamę).
Słownik Pojemność Środowiska:
Znaczenie środowiska Umiejętność środowiska do ponoszenia obciążeń antropogenicznych, szczególnie związanych z działalnością produkcyjną człowieka. Definicja stosowane przy ocenach poziomu zanieczyszczenia przesączanie się; przepływ (pod tamą i przez tamę).
Słownik Punkt Arbitralny:
Znaczenie przybliżonych graficznych metodach obliczeń parametrów hydrogeologicznych z wykorzystaniem → krzywej nomograficznej pkt. wybierany arbitralnie (dowolnie) poprzez prowadzącego obliczenia ( pkt. ten przesączanie się; przepływ (pod tamą i przez tamę).

Czym jest Przesączanie się; przepływ znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: