Przesączanie się; przepływ co to jest
Co to jest Przesączanie się; przepływ (pod tamą i przez tamę). Wyjaśnienie pod tamą i poprzez tamę.

Czy przydatne?

Co to jest Przesączanie się; przepływ (pod tamą i przez tamę)

Przesączanie się; przepływ (pod tamą i poprzez tamę)
Przesączanie się wody następujące w wyniku różnicy poziomów pomiędzy wodą górną (od strony dopływającej wody) a wodą dolną (za budowlą od strony odpływu) poprzez tamę ziemną z materiału wodoprzepuszczalnego i ewentualnie poprzez podłoże wodoprzepuszczalne (ryc. 85).[AK] Ryc. 85. Przesączanie się, przepływ: a – pod tamą, b-e – poprzez tamę ziemną: b – bez ekranu, c – z ekranem stokowym, d – z ekranem wewnętrznym, e – z ekranem dennym i stokowym podłoże przepuszczalne.

Czym jest Przesączanie się; przepływ znaczenie w Słownik definicje P