Przestrzeń hydrogeologiczna co to jest
Co to jest Przestrzeń hydrogeologiczna. Wyjaśnienie Pory w szerokim znaczeniu, a więc zespół pustek.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczna Przestrzeń

Definicja PRZESTRZEŃ HYDROGEOLOGICZNA: Przestrzeń hydrogeologiczna
→ Pory w szerokim znaczeniu, a więc zespół pustek w obrębie → ośrodka hydrogeologicznego, gdzie może gromadzić się i którymi może przepływać woda podziemna. Pustki reguluje się wg mierników geometrycznych, z których fundamentalnym jest prostopadły do kierunku przepływu wielkość pustki. Wydziela się pory międzyziarnowe, szczeliny i kawerny i kanały, a co za tym idzie przestrzenie: porową, szczelinową i kawernową, które charakteryzuje się dzięki takich wielkości fizycznych, jak: objętość jednostkowa, a więc → porowatość, → odsączalność i →przepuszczalność. P.h. porowa (z angielskiego: pore space) – zestaw wszystkich pustek, niezależnie od genezy, znajdujących się w niewielkim fragmencie skały, rzędu kilkudziesięciu centymetrów sześciennych. P.h. szczelinowa ((z angielskiego: fracture porosity) – zestaw szczelin (w tym szczelin oddzielności międzyławicowych) w masywie skalnym, z wyjątkiem tych, które wchodzą w skład przestrzeni porowej (mikroszczeliny). P.h. kawernowa (((z angielskiego: solution openings) – zestaw kawern i kanałów. → Pory, → Porowatość.[AK].

Słownik Przepływ Jednostkowy Q; Wydatek Jednostkowy:
Znaczenie jednostkowy q; koszt jednostkowy 1. Relacja wydatku studni do odpowiadajacej mu depresji: q = Q/s Wymiar: [L2T–1].Jednostki: m3/h∙m, m3/s∙m. 2. koszt (przepływ) strumienia wód podziemnych na przestrzeń hydrogeologiczna.
Słownik Przekrój Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Graficzne odwzorowanie warunków hydrogeologicznych wzdłuż obranej płaszczyzny pionowej przez wzgląd na budową geologiczną. P.h. opracowuje się na podstawie danych z profili otworów przestrzeń hydrogeologiczna.
Słownik Profil Hydrogeochemiczny:
Znaczenie hydrogeochemiczny Opisowe albo graficzne ujęcie zmienności chemizmu wód podziemnych z głębokością. Regularnie przedstawia się p.h. w formie krzywej albo zespołu krzywych mineralizacji, stężenia przestrzeń hydrogeologiczna.
Słownik Pompowanie Badawcze; P. Pomiarowe, P. Próbne, P. Parametryczne, P. Testowe:
Znaczenie p. pomiarowe, p. próbne, p. parametryczne, p. testowe Pompowanie studni albo ujęcia składającego się z zespołu studzien z obserwacjami kosztów w studniach i stanów w piezometrach i innych otworach przestrzeń hydrogeologiczna.
Słownik Przekształcenia Antropogeniczne Zlewni:
Znaczenie antropogeniczne zlewni Przekształcenia takie jak: zmiany sieci hydrograficznej, obniżenie bazy erozyjnej, osuszenia poprzez drenaż rolniczy powierzchni i strefy aeracji, podtopienia i zatopienia przestrzeń hydrogeologiczna.

Czym jest Przestrzeń hydrogeologiczna znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: