Przestrzenne ognko co to jest
Co to jest Przestrzenne ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe.

Czy przydatne?

Co to jest Przestrzenne ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe ogniska (z. w.)

Definicja PRZESTRZENNE OGNISKO (ZANIECZYSZCZENIA WÓD); PRZESTRZENNE ŹRÓDŁO (Z. W.), NIEPUNKTOWE OGNISKA (Z. W.): Przestrzenne ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe ogniska (z. w.)
Ognisko wprowadzające do wód podziemnych (albo gleb, wód powierzchniowych) zanieczyszczenia o charakterze przestrzennym, obszarowym, na przykład zanieczyszczenia atmosfery przenikające wspólnie z opadami ((albo służące w nadmiernych ilościach nawożenie gleb.[AM].

Słownik Pompowanie Oczyszczające; Pompowanie Wstępne:
Znaczenie oczyszczające; pompowanie wstępne Pompowanie studni po jej wybudowaniu albo renowacji realizowane w celu oczyszczenia studni (także z racji na przeprowadzoną dezynfekcję), filtru i jego otoczenia, w przestrzenne ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe ogniska (z. w.).
Słownik Pole Hydrodynamiczne; Pole Filtracji:
Znaczenie hydrodynamiczne; pole filtracji P.h. jest polem fizycznym opisującym w obszarze ruchu wód podziemnych (w każdym punkcie tego obszaru) rozkład przestrzenny → strumieni wód podziemnych w warstwie przestrzenne ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe ogniska (z. w.).
Słownik Potencjał Ewaporacyjny; Moc Ewaporacyjna Atmosfery:
Znaczenie Potencjał ewaporacyjny; moc ewaporacyjna atmosfery Max. liczba pary wodnej, jaką może wchłonąć powietrze atmosferyczne (nad określonym obszarem).[SK przestrzenne ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe ogniska (z. w.).
Słownik Pojemność Ekosystemu; Chłonność:
Znaczenie Pojemność ekosystemu; chłonność Rozmiar wskaźnikowa informująca, jaka liczba substancji może być włączona w obieg materii i energii, bez naruszania stanu równowagi danego ekosystemu.[AS przestrzenne ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe ogniska (z. w.).
Słownik Pałeczka Okrężnicy; Escherichia Coli:
Znaczenie Escherichia coli Bakteria – p.o., oznaczana przy ocenie stanu higieniczno-sanitarnego wody, jest traktowana jako parametr fekalnego zanieczyszczenia wody. Żyje w jelitach ludzi i zwierząt, jest przestrzenne ognisko (zanieczyszczenia wód); przestrzenne źródło (z. w.), niepunktowe ogniska (z. w.).

Czym jest Przestrzenne ognisko znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: