Przewodność międzywęzłowa co to jest
Co to jest Przewodność międzywęzłowa. Wyjaśnienie Przewodność pomiędzy dwoma sąsiednimi węzłami.

Czy przydatne?

Co to jest Międzywęzłowa Przewodność

Definicja PRZEWODNOŚĆ MIĘDZYWĘZŁOWA: Przewodność międzywęzłowa
Przewodność pomiędzy dwoma sąsiednimi węzłami zdyskretyzowanego pola filtracji oblicza się jako średnią przewodności w węzłach. W razie skokowej zmiany przewodności na granicy bloków (w połowie odległości pomiędzy węzłami) stosuje się średnią harmoniczną określoną wzorem: gdzie: Ti, Tj – przewodności w węzłach i,j [L2T–1], Tij – przewodność pomiędzy węzłami i,j [L2T–1]. Wymiar: [L2T–1]. Jednostka: m2/s.[MR].

Słownik Powtarzalność (Pomiaru):
Znaczenie pomiaru) P. pomiaru znaczy stopień zgodności wyników następnych pomiarów tej samej wielkości, realizowanych poprzez tego samego obserwatora w tym samym laboratorium, w takich samych warunkach, tymi przewodność międzywęzłowa.
Słownik Promień Hydrauliczny Rh:
Znaczenie hydrauliczny Rh Relacja pola powierzchni poprzecznej przewodu (kanału, szczeliny, porów), prostopadłej do kierunku strumienia wody, do obwodu zwilżonego przewodu. Rozmiar „sprowadzająca” przewody o przewodność międzywęzłowa.
Słownik Prognoza Zawodnienia Kopalni:
Znaczenie Prognoza zawodnienia kopalni Przewidywane natężenie dopływu wody do kopalni. → Sposoby prognozowania zawodnienia kopalń.[MR przewodność międzywęzłowa.
Słownik Piętro Rozdzielające (Izolacyjne):
Znaczenie Piętro rozdzielające (izolacyjne) Termin służący w hydrogeologii regionalnej na ustalenie jednostki hydrostratygra-ficznej, dzielącej → piętra wodonośne. → Piętrowość wód podziemnych.[AK przewodność międzywęzłowa.
Słownik Parowanie Podziemne:
Znaczenie 1. Przemiana fazowa wody w parę wywołana wzrostem temperatury wspólnie z głębokością. Teoria p.p. tłumaczy przyrost stężenia soli w wodach podziemnych wraz ze wzrostem głębokości.[JD] 2. Parowanie przewodność międzywęzłowa.

Czym jest Przewodność międzywęzłowa znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: