Przewodność pionowa (warstwy co to jest
Co to jest Przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) T'; współczynnik przesączania. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) T'; współczynnik przesączania

Przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) T'; współczynnik przesączania
Miara przepuszczalności pionowej warstwy półprzepuszczalnej rozdzielającej warstwy wodonośne, wyrażająca jednostkowe (odniesione do jej powierzchni) natężenie przesączania poprzez tę warstwę (w warunkach pełnej saturacji) przy jednostkowej różnicy wysokości hydraulicznej w sąsiadujących warstwach wodonośnych. P.p. (dla pojedynczej warstwy jednorodnej) jest więc równa ilorazowi pionowego współczynnika filtracji warstwy rozdzielającej k i jej miąższości m': T = k'/m' Wyznacznikiem pokrewnym jest → czynnik przesączania B. Wymiar: T' = Q/(AΔH) = [T–1] .Jednostki: 1/h, 1/d, m3/m2∙d∙m.[TM].

Czym jest Przewodność pionowa (warstwy znaczenie w Słownik definicje P