Przewodność pionowa (warstwy co to jest
Co to jest Przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) T'; współczynnik przesączania. Wyjaśnienie.

Czy przydatne?

Co to jest Przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) T'; współczynnik przesączania

Definicja PRZEWODNOŚĆ PIONOWA (WARSTWY ROZDZIELAJĄCEJ) T'; WSPÓŁCZYNNIK PRZESĄCZANIA: Przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) T'; współczynnik przesączania
Miara przepuszczalności pionowej warstwy półprzepuszczalnej rozdzielającej warstwy wodonośne, wyrażająca jednostkowe (odniesione do jej powierzchni) natężenie przesączania poprzez tę warstwę (w warunkach pełnej saturacji) przy jednostkowej różnicy wysokości hydraulicznej w sąsiadujących warstwach wodonośnych. P.p. (dla pojedynczej warstwy jednorodnej) jest więc równa ilorazowi pionowego współczynnika filtracji warstwy rozdzielającej k i jej miąższości m': T = k'/m' Wyznacznikiem pokrewnym jest → czynnik przesączania B. Wymiar: T' = Q/(AΔH) = [T–1] .Jednostki: 1/h, 1/d, m3/m2∙d∙m.[TM].

Słownik Parametry Przenoszenia Konwekcyjnego (Adwekcyjnego):
Znaczenie przenoszenia konwekcyjnego (adwekcyjnego) P.p.k. to: → współczynnik filtracjik LT–1], →porowatość aktywna na [1], średnia → szybkość filtracji v [LT–1] i średnia → szybkość rzeczywista wód przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) t'; współczynnik przesączania.
Słownik Parametry Hydrodynamiczne; Parametry Hydrogeodynamiczne:
Znaczenie hydrodynamiczne; parametry hydrogeodynamiczne P.h. odzwierciedlają mechanizmy i ich efekty zachodzące w środowisku skalnym w czasie ruchu w nim wód podziemnych (tab. 2). W różniczkowych liniowych przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) t'; współczynnik przesączania.
Słownik Piezometr:
Znaczenie Urządzenie, w hydrogeologii najczęściej małośrednicowy otwór, wykorzystywane do pomiaru wysokości ciśnienia piezometrycznego w określonym punkcie warstwy wodonośnej (a tym samym → wysokości przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) t'; współczynnik przesączania.
Słownik Promień Efektywny (Studni) Re:
Znaczenie studni) re Odległość od osi studni do zewnętrznej powierzchni konstrukcji filtrującej (na przykład obsypki żwirowej), jeżeli filtr jest dobry, jest to jeżeli konstrukcja filtrująca ma znacząco lepszą przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) t'; współczynnik przesączania.
Słownik Pozwolenie Wodnoprawne:
Znaczenie wodnoprawne P.w. jest konstytucyjnym aktem administracyjnym wydawanym poprzez organy gospodarki wodnej na szczególne korzystanie z wód w dziedzinie: eksploatacji → urządzeń wodnych, urządzeń przewodność pionowa (warstwy rozdzielającej) t'; współczynnik przesączania.

Czym jest Przewodność pionowa (warstwy znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: