Punkt neutralny; punkt co to jest
Co to jest Punkt neutralny; punkt stagnacji. Wyjaśnienie stagnacji Specyficzny pkt. w polu.

Czy przydatne?

Co to jest Punkt neutralny; punkt stagnacji

Definicja PUNKT NEUTRALNY; PUNKT STAGNACJI: Pkt. neutralny; pkt. stagnacji
Specyficzny pkt. w polu filtracji, gdzie zbiegają się i/albo rozbiegają linie prądu o jednakowej wartości prędkości filtracji, z przeciwnym znakiem. W rezultacie w p.n. szybkość filtracji jest zerowa. Przy pracy studni w strumieniu wód podziemnych p.n. stanowi dolne ograniczenie → obszaru spływu wody do ujęcia OSW (ryc. 63). → Neutralna linia prądu.[TM].

Słownik Prędkość Infiltracji W; Intensywność Infiltracji:
Znaczenie infiltracji W; intensywność infiltracji Szybkość filtracji pionowego strumienia infiltracyjnego w strefie aeracji, zależna od wartości współczynnika → przepuszczalności względnej, zależnej od stopnia punkt neutralny; punkt stagnacji.
Słownik Potencjał Prędkości Filtracji Φ:
Znaczenie filtracji Φ P.p.f. jest wyrażenie: Φ= kH gdzie: Φ – potencjał prędkości filtracji [L2T–1], k – współczynnik filtracji [LT––1], H – wysokość hydrauliczna [L]. Pochodna p.p.f. względem drogi filtracji punkt neutralny; punkt stagnacji.
Słownik Prognoza Zrzutów Soli W Wodach Kopalnianych:
Znaczenie soli w wodach kopalnianych Przewidywana liczba soli zawarta w wodach kopalnianych odprowadzanych do rzek. W praktyce górniczej zrzut soli jest zwykle określany jako ładunek sumy jonów chlorkowych i punkt neutralny; punkt stagnacji.
Słownik Pojemność Ekosystemu; Chłonność:
Znaczenie Pojemność ekosystemu; chłonność Rozmiar wskaźnikowa informująca, jaka liczba substancji może być włączona w obieg materii i energii, bez naruszania stanu równowagi danego ekosystemu.[AS punkt neutralny; punkt stagnacji.
Słownik Promień Zastępczy (Studni) Rz; Promień Równoważny:
Znaczenie studni) rz; promień równoważny → Promień skuteczny studni o złej konstrukcji albo poddanej mechanizmom „starzenia”, o powiększonych oporach filtracyjnych na filtrze albo w strefie przyfiltrowej punkt neutralny; punkt stagnacji.

Czym jest Punkt neutralny; punkt znaczenie w Słownik definicje P

  • Dodano:
  • Autor: