Radioliza (wody co to jest
Co to jest Radioliza (wody). Wyjaśnienie zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Radioliza

Definicja RADIOLIZA (WODY): Radioliza (wody)
Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie się wzbudzonych cząsteczek, rodników wodoronadtlenowych, rodników hydroksylowych, wodoru atomowego, cząsteczek H2, H2O2 i tym podobnych form, nietrwałych w naturalnych warunkach. R. jest fundamentalnym procesem warunkującym reżim utleniająco-redukcyjny wód podziemnych w strefach występowania pierwiastków promieniotwórczych. Wskutek r. następuje szybka zmiana potencjału redoks, prowadząca między innymi do przejścia jonów na wyższy stopień utleniania, na przykład Fe2+ → Fe3+.[AM].

Słownik Równanie Ruchu:
Znaczenie ośrodka ciągłego (między innymi cieczy, wód podziemnych) uwzględniając równania ciągłości (zachowania masy), równania stanu (opisujące termodynamiczny stan ośrodka, w skrajnie uproszczonym przypadku radioliza (wody).
Słownik Roztwór Rozcieńczony:
Znaczenie Roztwór rozcieńczony Wody podziemne tworzą r.r., gdy występują w nich niskie stężenia rozpuszczonych minerałów w relacji do stanu nasycenia: parametr nasycenia roztworu SI radioliza (wody).
Słownik Ruch Wody Podziemnej; Płynięcie Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej; płynięcie wody podziemnej R.w.p. może mieć zróżnicowany charakter, uzależniony od → przestrzeni hydrogeologicznej, gdzie ma miejsce, i od warunków fizycznych: prędkości, kierunku radioliza (wody).
Słownik Równanie Różnicowe Filtracji:
Znaczenie filtracji Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w radioliza (wody).
Słownik Rów Odwadniający Opaskowy:
Znaczenie opaskowy Rów okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego. Służący przy odwadnianiu kopalni jako radioliza (wody).

Czym jest Radioliza (wody znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: