Radioliza (wody co to jest
Co to jest Radioliza (wody). Wyjaśnienie zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Radioliza

Radioliza (wody)
Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie się wzbudzonych cząsteczek, rodników wodoronadtlenowych, rodników hydroksylowych, wodoru atomowego, cząsteczek H2, H2O2 i tym podobnych form, nietrwałych w naturalnych warunkach. R. jest fundamentalnym procesem warunkującym reżim utleniająco-redukcyjny wód podziemnych w strefach występowania pierwiastków promieniotwórczych. Wskutek r. następuje szybka zmiana potencjału redoks, prowadząca między innymi do przejścia jonów na wyższy stopień utleniania, na przykład Fe2+ → Fe3+.[AM].

Czym jest Radioliza (wody znaczenie w Słownik definicje R