Radioliza (wody co to jest
Co to jest Radioliza (wody). Wyjaśnienie zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Radioliza

Definicja RADIOLIZA (WODY): Radioliza (wody)
Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie się wzbudzonych cząsteczek, rodników wodoronadtlenowych, rodników hydroksylowych, wodoru atomowego, cząsteczek H2, H2O2 i tym podobnych form, nietrwałych w naturalnych warunkach. R. jest fundamentalnym procesem warunkującym reżim utleniająco-redukcyjny wód podziemnych w strefach występowania pierwiastków promieniotwórczych. Wskutek r. następuje szybka zmiana potencjału redoks, prowadząca między innymi do przejścia jonów na wyższy stopień utleniania, na przykład Fe2+ → Fe3+.[AM].

Słownik Reduktor; Odtleniacz, Czynnik Redukujący, Środek Redukujący:
Znaczenie odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak radioliza (wody).
Słownik Ruch Wody Podziemnej; Płynięcie Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej; płynięcie wody podziemnej R.w.p. może mieć zróżnicowany charakter, uzależniony od → przestrzeni hydrogeologicznej, gdzie ma miejsce, i od warunków fizycznych: prędkości, kierunku radioliza (wody).
Słownik Równanie Bilansowe; Pencka-Oppokowa Równanie:
Znaczenie Pencka-Oppokowa równanie Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu radioliza (wody).
Słownik Rogersa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe radioliza (wody).
Słownik Ruch Nieustalony; Ruch Nietrwały:
Znaczenie ruch nietrwały Ruch, gdzie choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie) jest nie tylko funkcją położenia, lecz również funkcją czasu wymienia się w radioliza (wody).

Czym jest Radioliza (wody znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: