Radioliza (wody co to jest
Co to jest Radioliza (wody). Wyjaśnienie zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Radioliza

Definicja RADIOLIZA (WODY): Radioliza (wody)
Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie się wzbudzonych cząsteczek, rodników wodoronadtlenowych, rodników hydroksylowych, wodoru atomowego, cząsteczek H2, H2O2 i tym podobnych form, nietrwałych w naturalnych warunkach. R. jest fundamentalnym procesem warunkującym reżim utleniająco-redukcyjny wód podziemnych w strefach występowania pierwiastków promieniotwórczych. Wskutek r. następuje szybka zmiana potencjału redoks, prowadząca między innymi do przejścia jonów na wyższy stopień utleniania, na przykład Fe2+ → Fe3+.[AM].

Słownik Ruch Stacjonarny:
Znaczenie Ruch, gdzie parametry równania ruchu i samo równanie nie zmieniają się w momencie. Jeżeli jednak rozmiar opisująca ruch, na przykład wysokość hydrauliczna, jest zmienna w momencie, r.s. może być radioliza (wody).
Słownik Rogersa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe radioliza (wody).
Słownik Ruch Jednorodny; Ruch Równomierny:
Znaczenie Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM radioliza (wody).
Słownik Rozkład Czasów Przebywania RTD:
Znaczenie przebywania RTD 1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego (pseudoprzestrzennego) modelu matematycznego mechanizmu hydrogeologicznego radioliza (wody).
Słownik Rozpuszczony Węgiel Organiczny DOC:
Znaczenie organiczny DOC Węgiel substancji organicznych przechodzących poprzez filtr o otworach nie większych niż 0,45 mm, zatrzymujący niemal wszystkie bakterie. Zawartość DOC w niezanieczyszczonych wodach radioliza (wody).

Czym jest Radioliza (wody znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: