Radiowęgiel co to jest
Co to jest Radiowęgiel. Wyjaśnienie izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach.

Czy przydatne?

Co to jest Radiowęgiel

Definicja RADIOWĘGIEL: Radiowęgiel
Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów wtórnego promieniowania kosmicznego na azot wg reakcji: 14N + n = 14C + 1H R. ulega przemianie β– (→ moment półtrwania wynosi 5730 lat), przechodząc z powrotem w 14N. Istnieje sposobność wykorzystywania oznaczeń r. w wodach podziemnych do określania → wieku wód podziemnych. Jednakże z racji na skomplikowane mechanizmy geochemiczne, w jakich biorą udział jony węglanowe wód podziemnych (między innymi → izotopowa zamiana z węglanami skał wodonośnych), hydrogeologiczna interpretacja wyników oznaczeń r. nasuwa sporo trudności. → Radionuklid.[JD].

Słownik Radioliza (Wody):
Znaczenie Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie radiowęgiel.
Słownik Ruch Turbulentny; Ruch Burzliwy:
Znaczenie ruch burzliwy Ruch płynu (cieczy) z prędkością powyżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.t. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w radiowęgiel.
Słownik Rozpuszczanie; Roztwarzanie:
Znaczenie roztwarzanie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w radiowęgiel.
Słownik Rzeka Ginąca:
Znaczenie Rzeka ginąca Powierzchniowy → ciek w regionie krasowym zanikający w podłoże i zasilający wody podziemne. → Ponor.[AR radiowęgiel.
Słownik Ruch Niejednorodny; Ruch Nierównomierny:
Znaczenie Ruch niejednorodny; ruch nierównomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu zmieniają się w przestrzeni, są funkcją położenia.[TM radiowęgiel.

Czym jest Radiowęgiel znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: