Radiowęgiel co to jest
Co to jest Radiowęgiel. Wyjaśnienie izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach.

Czy przydatne?

Co to jest Radiowęgiel

Radiowęgiel
Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów wtórnego promieniowania kosmicznego na azot wg reakcji: 14N + n = 14C + 1H R. ulega przemianie β– (→ moment półtrwania wynosi 5730 lat), przechodząc z powrotem w 14N. Istnieje sposobność wykorzystywania oznaczeń r. w wodach podziemnych do określania → wieku wód podziemnych. Jednakże z racji na skomplikowane mechanizmy geochemiczne, w jakich biorą udział jony węglanowe wód podziemnych (między innymi → izotopowa zamiana z węglanami skał wodonośnych), hydrogeologiczna interpretacja wyników oznaczeń r. nasuwa sporo trudności. → Radionuklid.[JD].

Czym jest Radiowęgiel znaczenie w Słownik definicje R