Redukcja siarczanów co to jest
Co to jest Redukcja siarczanów. Wyjaśnienie Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne.

Czy przydatne?

Co to jest Siarczanów Redukcja

Definicja REDUKCJA SIARCZANÓW: Zredukowanie siarczanów
Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne, zachodzące powszechnie w wodach podziemnych przy przejściu ze strefy utleniającej do redukcyjnej. Siarczany są redukowane do → siarki albo → siarkowodoru.
Mechanizmy r.s. prowadzą regularnie do przekształcenia chemizmu wód, na przykład wody synsedymentacyjne morskich osadów dennych dzięki mechanizmom r.s., zachodzącym łącznie z zamianą jonową i wytrącaniem syngenetycznego kalcytu, przechodzą z typu wód SO4–Cl–Ca w typ HCO3–Cl–Na+H2S.[AM].

Słownik Radon Rn:
Znaczenie Pierwiastek promieniotwórczy o cechach gazu szlachetnego. Poszczególne izotopy Rn tworzą się w szeregach promieniotwórczych (→ promieniotwórczy szereg): uranowo-radowym (Rn-222), uranowo-aktynowym redukcja siarczanów.
Słownik Ruch Ustalony; Ruch Trwały:
Znaczenie trwały Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch cieczy, takie jak szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie są tylko funkcją położenia F(x,y,z), nie zależą od czasu w żadnym punkcie. Regularnie redukcja siarczanów.
Słownik Roztwór Przesycony:
Znaczenie Wody podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach termodynamicznych zawierają więcej substancji rozpuszczonych, niż to wynika z rozpuszczalności minerałów, skał i gazów kontaktujących się z wodą redukcja siarczanów.
Słownik Równanie Różniczkowe Filtracji:
Znaczenie różniczkowe filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie ogólne, uwzględniające niejednorodność i anizotropowość ośrodka, ma redukcja siarczanów.
Słownik Ruch Turbulentny; Ruch Burzliwy:
Znaczenie ruch burzliwy Ruch płynu (cieczy) z prędkością powyżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.t. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w redukcja siarczanów.

Czym jest Redukcja siarczanów znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: