Redukcja siarczanów co to jest
Co to jest Redukcja siarczanów. Wyjaśnienie Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne.

Czy przydatne?

Co to jest Siarczanów Redukcja

Zredukowanie siarczanów
Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne, zachodzące powszechnie w wodach podziemnych przy przejściu ze strefy utleniającej do redukcyjnej. Siarczany są redukowane do → siarki albo → siarkowodoru.
Mechanizmy r.s. prowadzą regularnie do przekształcenia chemizmu wód, na przykład wody synsedymentacyjne morskich osadów dennych dzięki mechanizmom r.s., zachodzącym łącznie z zamianą jonową i wytrącaniem syngenetycznego kalcytu, przechodzą z typu wód SO4–Cl–Ca w typ HCO3–Cl–Na+H2S.[AM].

Czym jest Redukcja siarczanów znaczenie w Słownik definicje R