Rekultywacja wód podziemnych co to jest
Co to jest Rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych. Wyjaśnienie regradacja wód.

Czy przydatne?

Co to jest Rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych

Definicja REKULTYWACJA WÓD PODZIEMNYCH; REGRADACJA WÓD PODZIEMNYCH: Rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych
W zanieczyszczonych zbiornikach wód podziemnych przywracanie wody do stanu pierwotnego i/albo umożliwiającego racjonalne zastosowanie gospodarcze. To jest zespół zabiegów obejmujących → oczyszczanie warstwy wodonośnej. Przeciwieństwem jest →degradacja wód podziemnych.[SW].

Słownik Redukcja Siarczanów:
Znaczenie siarczanów Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne, zachodzące powszechnie w wodach podziemnych przy przejściu ze strefy utleniającej do redukcyjnej. Siarczany są redukowane do → siarki rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych.
Słownik Rozpuszczalność:
Znaczenie Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R. poszczególnych substancji jestróżna, zależy także od warunków środowiska, w jakich rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych.
Słownik Rozkład Czasów Przebywania RTD:
Znaczenie przebywania RTD 1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego (pseudoprzestrzennego) modelu matematycznego mechanizmu hydrogeologicznego rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych.
Słownik Reżim Źródła; Ustrój Hydrogeologiczny Źródła:
Znaczenie ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych.
Słownik Radiowęgiel:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów wtórnego promieniowania kosmicznego na azot wg reakcji: 14N + n = 14C + 1H R rekultywacja wód podziemnych; regradacja wód podziemnych.

Czym jest Rekultywacja wód podziemnych znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: