Remont studni co to jest
Co to jest Remont studni. Wyjaśnienie powiązane z przywróceniem zadanego reżimu technicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Studni Remont

Definicja REMONT STUDNI: Remont studni
Czynności powiązane z przywróceniem zadanego reżimu technicznego eksploatacji i wydajności studni. R.s. dzieli się na bieżący (renowacja, konserwacja) i kapitalny (rekonstrukcja). Do renowacji należy na przykład: zamiana pompy albo jej części, przemycie pompy, zmiana głębokości opuszczenia pompy, likwidacja uszkodzeń instalacji, oczyszczenie studni bez wyciągania filtru, mechaniczna i chemiczna obróbka filtru (→ usprawnianie studni). Rekonstrukcja studni obejmuje na przykład::: wymianę filtru, pogłębienie, rozszerzenie średnicy, naprawę albo wymianę obudowy → kolumny filtrowej studni.[AK].

Słownik Rekultywacja Wód Podziemnych; Regradacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; regradacja wód podziemnych W zanieczyszczonych zbiornikach wód podziemnych przywracanie wody do stanu pierwotnego i/albo umożliwiającego racjonalne zastosowanie gospodarcze. To jest remont studni.
Słownik Ruch Laminarny; Ruch Uwarstwiony:
Znaczenie ruch uwarstwiony Ruch płynu (cieczy) z prędkością poniżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.l. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w remont studni.
Słownik Równanie Przewodnictwa Cieplnego:
Znaczenie przewodnictwa cieplnego Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, w formie: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], Q – zasilanie [LT–1], S – współczynnik pojemności wodnej [1 remont studni.
Słownik Radon Rn:
Znaczenie Pierwiastek promieniotwórczy o cechach gazu szlachetnego. Poszczególne izotopy Rn tworzą się w szeregach promieniotwórczych (→ promieniotwórczy szereg): uranowo-radowym (Rn-222), uranowo-aktynowym remont studni.
Słownik Rok Hydrologiczny:
Znaczenie Moment roczny liczony od 1 listopada do 31 października z racji na przebieg zjawisk cyklu odpływowego. R.h. jest dzielony na dwa półrocza: zimowe od 1 XI do 30 IV i letnie od1 V do 31 X. W niektórych remont studni.

Czym jest Remont studni znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: