Remont studni co to jest
Co to jest Remont studni. Wyjaśnienie powiązane z przywróceniem zadanego reżimu technicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Studni Remont

Definicja REMONT STUDNI: Remont studni
Czynności powiązane z przywróceniem zadanego reżimu technicznego eksploatacji i wydajności studni. R.s. dzieli się na bieżący (renowacja, konserwacja) i kapitalny (rekonstrukcja). Do renowacji należy na przykład: zamiana pompy albo jej części, przemycie pompy, zmiana głębokości opuszczenia pompy, likwidacja uszkodzeń instalacji, oczyszczenie studni bez wyciągania filtru, mechaniczna i chemiczna obróbka filtru (→ usprawnianie studni). Rekonstrukcja studni obejmuje na przykład::: wymianę filtru, pogłębienie, rozszerzenie średnicy, naprawę albo wymianę obudowy → kolumny filtrowej studni.[AK].

Słownik Ruch Niejednorodny; Ruch Nierównomierny:
Znaczenie Ruch niejednorodny; ruch nierównomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu zmieniają się w przestrzeni, są funkcją położenia.[TM remont studni.
Słownik Równowaga Termodynamiczna:
Znaczenie termodynamiczna Stan układu, gdzie w danych warunkach temperatury i ciśnienia nie zachodzą jakiekolwiek mechanizmy makroskopowe. W roztworach wodnych w stanie r.t. ma miejsce → równowaga jonowa.[JD remont studni.
Słownik Roztwór Koloidalny:
Znaczenie Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli, zwanych regularnie w skrócie zolami. → Koloidy, →Żele.[AM remont studni.
Słownik Równowaga Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i reakcje chemiczne. R.h. jest rozpatrywana najczęściej jako jednostkowe remont studni.
Słownik Region Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Region, który z racji na całokształt stosunków hydrogeologicznych wyraźnie jest różna od obszarów sąsiednich. W systematyzacji regionów dodaje się przedrostki mikro-, makro-, sub- i remont studni.

Czym jest Remont studni znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: