Remont studni co to jest
Co to jest Remont studni. Wyjaśnienie powiązane z przywróceniem zadanego reżimu technicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Studni Remont

Definicja REMONT STUDNI: Remont studni
Czynności powiązane z przywróceniem zadanego reżimu technicznego eksploatacji i wydajności studni. R.s. dzieli się na bieżący (renowacja, konserwacja) i kapitalny (rekonstrukcja). Do renowacji należy na przykład: zamiana pompy albo jej części, przemycie pompy, zmiana głębokości opuszczenia pompy, likwidacja uszkodzeń instalacji, oczyszczenie studni bez wyciągania filtru, mechaniczna i chemiczna obróbka filtru (→ usprawnianie studni). Rekonstrukcja studni obejmuje na przykład::: wymianę filtru, pogłębienie, rozszerzenie średnicy, naprawę albo wymianę obudowy → kolumny filtrowej studni.[AK].

Słownik Roztwór Koloidalny:
Znaczenie Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli, zwanych regularnie w skrócie zolami. → Koloidy, →Żele.[AM remont studni.
Słownik Reżim Źródła; Ustrój Hydrogeologiczny Źródła:
Znaczenie ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości remont studni.
Słownik Rów Odwadniający Opaskowy:
Znaczenie opaskowy Rów okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego. Służący przy odwadnianiu kopalni jako remont studni.
Słownik Równanie Przewodnictwa Cieplnego:
Znaczenie przewodnictwa cieplnego Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, w formie: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], Q – zasilanie [LT–1], S – współczynnik pojemności wodnej [1 remont studni.
Słownik Rzeka Ginąca:
Znaczenie Rzeka ginąca Powierzchniowy → ciek w regionie krasowym zanikający w podłoże i zasilający wody podziemne. → Ponor.[AR remont studni.

Czym jest Remont studni znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: