Retencja strefy aeracji co to jest
Co to jest Retencja strefy aeracji potencjalna. Wyjaśnienie potencjalna Max. objętość wody.

Czy przydatne?

Co to jest Retencja strefy aeracji potencjalna

Definicja RETENCJA STREFY AERACJI POTENCJALNA: Retencja strefy aeracji potencjalna
Max. objętość wody kapilarnej, jaka może się utrzymać w utworach strefy aeracji wbrew sile ciężkości w ustalonych warunkach, wyrażona w procentach albo ułamku dziesiętnym (relacja objętości wody do całkowitej objętości). → Woda kapilarna, →Pojemność wodna polowa, → Wilgotność gleby.[AK].

Słownik Regionalny Lej Depresji:
Znaczenie depresji Obniżenie zwierciadła wód podziemnych znajdujących się pod wpływem intensywnej eksploatacji ujęć na większym obszarze (aglomeracja miejska albo przemysłowa) albo odwadniania kopalń.[SK retencja strefy aeracji potencjalna.
Słownik Rozkład Czasów Przebywania RTD:
Znaczenie przebywania RTD 1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego (pseudoprzestrzennego) modelu matematycznego mechanizmu hydrogeologicznego retencja strefy aeracji potencjalna.
Słownik Radon Rn:
Znaczenie Pierwiastek promieniotwórczy o cechach gazu szlachetnego. Poszczególne izotopy Rn tworzą się w szeregach promieniotwórczych (→ promieniotwórczy szereg): uranowo-radowym (Rn-222), uranowo-aktynowym retencja strefy aeracji potencjalna.
Słownik Roztwór Nasycony:
Znaczenie Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) tworzą r.n., gdy zawierają max. dla danych warunków termodynamicznych liczba rozpuszczonych minerałów i gazów, z którymi się kontaktują. W r.n retencja strefy aeracji potencjalna.
Słownik Równanie Przewodnictwa Cieplnego:
Znaczenie przewodnictwa cieplnego Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, w formie: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], Q – zasilanie [LT–1], S – współczynnik pojemności wodnej [1 retencja strefy aeracji potencjalna.

Czym jest Retencja strefy aeracji znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: