Retencja (wody co to jest
Co to jest Retencja (wody). Wyjaśnienie zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Retencja

Definicja RETENCJA (WODY): Retencja (wody)
Tymczasowe zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc spowolnienie → obiegu wody. Zdarzenie naturalne albo sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod ziemią, jej rozmiar wyraża się w m3 albo mm. Ocenia się, iż poszczególne rodzaje retencji mają na terenie Polski następujące wartości w km3: śniegowa (w niektórych latach) 10, wód powierzchniowych – 37, w sztucznych zbiornikach – około 4, torfów– 28, glebowa – około 10, płytkich wód podziemnych – 75, głębokich wód podziemnych – około 1000. → Bilans wodny.[AK, SK].

Słownik Radionuklid; Pierwiastek Promieniotwórczy:
Znaczenie pierwiastek promieniotwórczy Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 retencja (wody).
Słownik Równowaga Izotopowa:
Znaczenie Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w retencja (wody).
Słownik Rekultywacja Wód Podziemnych; Regradacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; regradacja wód podziemnych W zanieczyszczonych zbiornikach wód podziemnych przywracanie wody do stanu pierwotnego i/albo umożliwiającego racjonalne zastosowanie gospodarcze. To jest retencja (wody).
Słownik Reynoldsa Liczba Re:
Znaczenie Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie: v – lepkość kinematyczna [L2T–1], v – szybkość przepływu [LT––1], d– wymiar retencja (wody).
Słownik Retencja Strefy Aeracji Potencjalna:
Znaczenie aeracji potencjalna Max. objętość wody kapilarnej, jaka może się utrzymać w utworach strefy aeracji wbrew sile ciężkości w ustalonych warunkach, wyrażona w procentach albo ułamku dziesiętnym (relacja retencja (wody).

Czym jest Retencja (wody znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: