Retencja (wody co to jest
Co to jest Retencja (wody). Wyjaśnienie zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc.

Czy przydatne?

Co to jest Wody Retencja

Definicja RETENCJA (WODY): Retencja (wody)
Tymczasowe zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc spowolnienie → obiegu wody. Zdarzenie naturalne albo sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod ziemią, jej rozmiar wyraża się w m3 albo mm. Ocenia się, iż poszczególne rodzaje retencji mają na terenie Polski następujące wartości w km3: śniegowa (w niektórych latach) 10, wód powierzchniowych – 37, w sztucznych zbiornikach – około 4, torfów– 28, glebowa – około 10, płytkich wód podziemnych – 75, głębokich wód podziemnych – około 1000. → Bilans wodny.[AK, SK].

Słownik Roztwór Nasycony:
Znaczenie Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) tworzą r.n., gdy zawierają max. dla danych warunków termodynamicznych liczba rozpuszczonych minerałów i gazów, z którymi się kontaktują. W r.n retencja (wody).
Słownik Rów Odwadniający Opaskowy:
Znaczenie opaskowy Rów okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego. Służący przy odwadnianiu kopalni jako retencja (wody).
Słownik Rozpuszczanie; Roztwarzanie:
Znaczenie roztwarzanie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w retencja (wody).
Słownik Równowaga Termodynamiczna:
Znaczenie termodynamiczna Stan układu, gdzie w danych warunkach temperatury i ciśnienia nie zachodzą jakiekolwiek mechanizmy makroskopowe. W roztworach wodnych w stanie r.t. ma miejsce → równowaga jonowa.[JD retencja (wody).
Słownik Rząp; Rząpie:
Znaczenie Rząp; rząpie Dolna część szybu, gdzie zbiera się ściekająca woda.[MR retencja (wody).

Czym jest Retencja (wody znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: