Reynoldsa liczba Re co to jest
Co to jest Reynoldsa liczba Re. Wyjaśnienie Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Re Liczba Reynoldsa

Definicja REYNOLDSA LICZBA RE: Reynoldsa liczba Re
Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie: v – lepkość kinematyczna [L2T–1], v – szybkość przepływu [LT––1], d– wymiar liniowy charakteryzujący geometrię przewodu (na przykład średnica pora, rury i tym podobne) [L]. Graniczna wartość R.l. (Rekr) rozdziela region → ruchu laminarnego i turbulentnego. Wymiar: [1].[TM].

Słownik Równanie Bilansowe; Pencka-Oppokowa Równanie:
Znaczenie Pencka-Oppokowa równanie Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu reynoldsa liczba re.
Słownik Równanie Ogólne Filtracji; Boussinesqa Równanie:
Znaczenie filtracji; Boussinesqa równanie Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji wysokości hydraulicznej w strumieniu płaskim, jednorodnym albo spełniającym reynoldsa liczba re.
Słownik Roztwór Przesycony:
Znaczenie Wody podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach termodynamicznych zawierają więcej substancji rozpuszczonych, niż to wynika z rozpuszczalności minerałów, skał i gazów kontaktujących się z wodą reynoldsa liczba re.
Słownik Rzeka Drenująca:
Znaczenie Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku hydraulicznym (bezpośrednim albo pośrednim) z wodami podziemnymi, których reynoldsa liczba re.
Słownik Rekultywacja Wód Podziemnych; Regradacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; regradacja wód podziemnych W zanieczyszczonych zbiornikach wód podziemnych przywracanie wody do stanu pierwotnego i/albo umożliwiającego racjonalne zastosowanie gospodarcze. To jest reynoldsa liczba re.

Czym jest Reynoldsa liczba Re znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: