Reynoldsa liczba Re co to jest
Co to jest Reynoldsa liczba Re. Wyjaśnienie Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego.

Czy przydatne?

Co to jest Re Liczba Reynoldsa

Definicja REYNOLDSA LICZBA RE: Reynoldsa liczba Re
Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie: v – lepkość kinematyczna [L2T–1], v – szybkość przepływu [LT––1], d– wymiar liniowy charakteryzujący geometrię przewodu (na przykład średnica pora, rury i tym podobne) [L]. Graniczna wartość R.l. (Rekr) rozdziela region → ruchu laminarnego i turbulentnego. Wymiar: [1].[TM].

Słownik Rogersa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe reynoldsa liczba re.
Słownik Ruch Laminarny; Ruch Uwarstwiony:
Znaczenie ruch uwarstwiony Ruch płynu (cieczy) z prędkością poniżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.l. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w reynoldsa liczba re.
Słownik Roztwór Koloidalny:
Znaczenie Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli, zwanych regularnie w skrócie zolami. → Koloidy, →Żele.[AM reynoldsa liczba re.
Słownik Remont Studni:
Znaczenie Czynności powiązane z przywróceniem zadanego reżimu technicznego eksploatacji i wydajności studni. R.s. dzieli się na bieżący (renowacja, konserwacja) i kapitalny (rekonstrukcja). Do renowacji należy reynoldsa liczba re.
Słownik Rzeka Drenująca:
Znaczenie Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku hydraulicznym (bezpośrednim albo pośrednim) z wodami podziemnymi, których reynoldsa liczba re.

Czym jest Reynoldsa liczba Re znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: