Reżim źródła; ustrój co to jest
Co to jest Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła. Wyjaśnienie hydrogeologiczny źródła Zespół.

Czy przydatne?

Co to jest Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła

Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła
Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości fizyczne (raczej temperatura) i zmienność tych cech pod wpływem czynników zewnętrznych. → Źródło.[TB i DM].

Czym jest Reżim źródła; ustrój znaczenie w Słownik definicje R