Reżim źródła; ustrój co to jest
Co to jest Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła. Wyjaśnienie hydrogeologiczny źródła Zespół.

Czy przydatne?

Co to jest Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła

Definicja REŻIM ŹRÓDŁA; USTRÓJ HYDROGEOLOGICZNY ŹRÓDŁA: Reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła
Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości fizyczne (raczej temperatura) i zmienność tych cech pod wpływem czynników zewnętrznych. → Źródło.[TB i DM].

Słownik Retencja Podziemna; Retencja Gruntowa:
Znaczenie retencja gruntowa Zmienna w momencie liczba wody zatrzymanej w określonym czasie w środowisku podziemnym. Zmiany r.p. wpływają na zmiany → stanów zwierciadła wód podziemnych, którego podniesienie reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.
Słownik Równanie Bilansowe; Pencka-Oppokowa Równanie:
Znaczenie Pencka-Oppokowa równanie Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.
Słownik Roztwór Wodny:
Znaczenie Roztworem tytułujemy jednorodną mieszaninę substancji chemicznych tworzących jedną fazę. Wody podziemne zawsze są r.w. substancji stałych pochodzących raczej z ośrodka skalnego i gazów. Stąd przy reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.
Słownik Roztwór Nienasycony:
Znaczenie Wody podziemne tworzą r.n. przy niskiej mineralizacji (→ mineralizacja wód, → woda niskozmineralizowana), a więc są zdolne rozpuścić w istniejących warunkach termodynamicznych pewną liczba minerałów reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.
Słownik Radiowęgiel:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów wtórnego promieniowania kosmicznego na azot wg reakcji: 14N + n = 14C + 1H R reżim źródła; ustrój hydrogeologiczny źródła.

Czym jest Reżim źródła; ustrój znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: