Rów odwadniający co to jest
Co to jest RÓW ODWADNIAJĄCY. Wyjaśnienie zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Odwadniający Rów

Definicja RÓW ODWADNIAJĄCY: Rów odwadniający
Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako powierzchniowy obiekt odwadniania kopalni, odwadniania w rolnictwie albo wykopów budowlanych. → Odwadnianie otwarte, →Odwadnianie kopalni.[TB].

Słownik Redukcja Siarczanów:
Znaczenie siarczanów Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne, zachodzące powszechnie w wodach podziemnych przy przejściu ze strefy utleniającej do redukcyjnej. Siarczany są redukowane do → siarki rów odwadniający co to jest.
Słownik Region Hydrogeologiczny:
Znaczenie hydrogeologiczny Region, który z racji na całokształt stosunków hydrogeologicznych wyraźnie jest różna od obszarów sąsiednich. W systematyzacji regionów dodaje się przedrostki mikro-, makro-, sub- i rów odwadniający definicja.
Słownik Reżim Źródła; Ustrój Hydrogeologiczny Źródła:
Znaczenie ustrój hydrogeologiczny źródła Zespół parametrów i cech charakteryzujących środowisko hydrogeologiczne źródła; jego →wydajność, → ciśnienie hydrostatyczne, →skład chemiczny wody i jej właściwości rów odwadniający co znaczy.
Słownik Rzeka Krasowa:
Znaczenie Rzeka krasowa Rzeka wypływająca ze → źródła krasowego, która w całości albo w znacznej części swego biegu jest zasilana wodami krasowymi.[AR rów odwadniający słownik.
Słownik Roztwór Koloidalny:
Znaczenie Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli, zwanych regularnie w skrócie zolami. → Koloidy, →Żele.[AM rów odwadniający znaczenie.

Czym jest Rów odwadniający znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: