Rów odwadniający co to jest
Co to jest Rów odwadniający. Wyjaśnienie zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu.

Czy przydatne?

Co to jest Odwadniający Rów

Definicja RÓW ODWADNIAJĄCY: Rów odwadniający
Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako powierzchniowy obiekt odwadniania kopalni, odwadniania w rolnictwie albo wykopów budowlanych. → Odwadnianie otwarte, →Odwadnianie kopalni.[TB].

Słownik Równowaga Izotopowa:
Znaczenie Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w rów odwadniający.
Słownik Ruch Ustalony; Ruch Trwały:
Znaczenie trwały Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch cieczy, takie jak szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie są tylko funkcją położenia F(x,y,z), nie zależą od czasu w żadnym punkcie. Regularnie rów odwadniający.
Słownik Równanie Różniczkowe Filtracji:
Znaczenie różniczkowe filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie ogólne, uwzględniające niejednorodność i anizotropowość ośrodka, ma rów odwadniający.
Słownik Równowaga Jonowa; Równowaga Chemiczna:
Znaczenie równowaga chemiczna Stan dynamiczny odwracalnej reakcji chemicznej w roztworze, gdy szybkości tworzenia się i rozpadu produktów są jednakowe, czyli stężenia reagentów w danych warunkach ciśnienia i rów odwadniający.
Słownik Rzeka Infiltrująca:
Znaczenie Rzeka zasilająca → wody podziemne (tracąca część wody na rzecz wód podziemnych). Ma to miejsce wówczas, gdy → zwierciadło wód podziemnych znajduje się niżej niż poziom wody w rz.i. (ryc. 93).[SK] Ryc rów odwadniający.

Czym jest Rów odwadniający znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: