Rów odwadniający opaskowy co to jest
Co to jest RÓW ODWADNIAJĄCY OPASKOWY. Wyjaśnienie okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko.

Czy przydatne?

Co to jest Opaskowy Odwadniający Rów

Definicja RÓW ODWADNIAJĄCY OPASKOWY: Rów odwadniający opaskowy
Rów okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego. Służący przy odwadnianiu kopalni jako obiekt → odwadniania otwartego. → Odwadnianie kopalni.[TB].

Słownik Retencja (Wody):
Znaczenie Tymczasowe zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc spowolnienie → obiegu wody. Zdarzenie naturalne albo sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod ziemią, jej rozmiar wyraża rów odwadniający opaskowy co to jest.
Słownik Rogersa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe rów odwadniający opaskowy definicja.
Słownik Rzeka Infiltrująca:
Znaczenie Rzeka zasilająca → wody podziemne (tracąca część wody na rzecz wód podziemnych). Ma to miejsce wówczas, gdy → zwierciadło wód podziemnych znajduje się niżej niż poziom wody w rz.i. (ryc. 93).[SK] Ryc rów odwadniający opaskowy co znaczy.
Słownik Równanie Bilansowe; Pencka-Oppokowa Równanie:
Znaczenie Pencka-Oppokowa równanie Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu rów odwadniający opaskowy słownik.
Słownik Rok Hydrologiczny:
Znaczenie Moment roczny liczony od 1 listopada do 31 października z racji na przebieg zjawisk cyklu odpływowego. R.h. jest dzielony na dwa półrocza: zimowe od 1 XI do 30 IV i letnie od1 V do 31 X. W niektórych rów odwadniający opaskowy znaczenie.

Czym jest Rów odwadniający opaskowy znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: