Równanie bilansowe; Pencka co to jest
Co to jest Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie. Wyjaśnienie Oppokowa równanie Równanie →.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie

Definicja RÓWNANIE BILANSOWE; PENCKA-OPPOKOWA RÓWNANIE: Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie
Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu okresu bilansowego [L]. Opad złożona jest z opadu atmosferycznego i kondensacji pary wodnej na powierzchni ziemi i roślin. Odpływ dzieli się na powierzchniowy i podziemny. Na utraty składają się: parowanie z powierzchni wody i terenowe, bezzwrotne zużycie wody i liczba wody opuszczająca w inny sposób region bilansowy.[MR].

Słownik Ruch Niestacjonarny:
Znaczenie Ruch niestacjonarny Ruch, gdzie parametry równania ruchu i/albo samo równanie ruchu zmieniają się w momencie. → Ruch ustalony.[TM równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.
Słownik Rów Odwadniający Opaskowy:
Znaczenie opaskowy Rów okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego. Służący przy odwadnianiu kopalni jako równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.
Słownik Rok Hydrologiczny:
Znaczenie Moment roczny liczony od 1 listopada do 31 października z racji na przebieg zjawisk cyklu odpływowego. R.h. jest dzielony na dwa półrocza: zimowe od 1 XI do 30 IV i letnie od1 V do 31 X. W niektórych równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.
Słownik Roztwór Wodny:
Znaczenie Roztworem tytułujemy jednorodną mieszaninę substancji chemicznych tworzących jedną fazę. Wody podziemne zawsze są r.w. substancji stałych pochodzących raczej z ośrodka skalnego i gazów. Stąd przy równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.
Słownik Rząp; Rząpie:
Znaczenie Rząp; rząpie Dolna część szybu, gdzie zbiera się ściekająca woda.[MR równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.

Czym jest Równanie bilansowe; Pencka znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: