Równanie bilansowe; Pencka co to jest
Co to jest Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie. Wyjaśnienie Oppokowa równanie Równanie →.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie

Definicja RÓWNANIE BILANSOWE; PENCKA-OPPOKOWA RÓWNANIE: Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie
Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu okresu bilansowego [L]. Opad złożona jest z opadu atmosferycznego i kondensacji pary wodnej na powierzchni ziemi i roślin. Odpływ dzieli się na powierzchniowy i podziemny. Na utraty składają się: parowanie z powierzchni wody i terenowe, bezzwrotne zużycie wody i liczba wody opuszczająca w inny sposób region bilansowy.[MR].

Słownik Rząp; Rząpie:
Znaczenie Rząp; rząpie Dolna część szybu, gdzie zbiera się ściekająca woda.[MR równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.
Słownik Roztwór Nasycony:
Znaczenie Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) tworzą r.n., gdy zawierają max. dla danych warunków termodynamicznych liczba rozpuszczonych minerałów i gazów, z którymi się kontaktują. W r.n równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.
Słownik Rozpuszczanie; Roztwarzanie:
Znaczenie roztwarzanie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.
Słownik Równowaga Węglanowa:
Znaczenie 1. Skrótowo rozumiana jako stan, gdzie woda zawiera precyzyjnie tę liczba wolnego dwutlenku węgla, która jest potrzebna do utrzymania jonów wodorowęglanowych w roztworze. 2. Wnikliwie rozumiana jako równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.
Słownik Reynoldsa Liczba Re:
Znaczenie Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie: v – lepkość kinematyczna [L2T–1], v – szybkość przepływu [LT––1], d– wymiar równanie bilansowe; pencka-oppokowa równanie.

Czym jest Równanie bilansowe; Pencka znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: