Równanie bilansowe; Pencka co to jest
Co to jest Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie. Wyjaśnienie Oppokowa równanie Równanie →.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie

Równanie bilansowe; Pencka-Oppokowa równanie
Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu okresu bilansowego [L]. Opad złożona jest z opadu atmosferycznego i kondensacji pary wodnej na powierzchni ziemi i roślin. Odpływ dzieli się na powierzchniowy i podziemny. Na utraty składają się: parowanie z powierzchni wody i terenowe, bezzwrotne zużycie wody i liczba wody opuszczająca w inny sposób region bilansowy.[MR].

Czym jest Równanie bilansowe; Pencka znaczenie w Słownik definicje R