Równanie migracji; równanie co to jest
Co to jest Równanie migracji; równanie dyspersji. Wyjaśnienie dyspersji Równanie różniczkowe.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie migracji; równanie dyspersji

Definicja RÓWNANIE MIGRACJI; RÓWNANIE DYSPERSJI: Równanie migracji; równanie dyspersji
Równanie różniczkowe, cząstkowe drugiego rzędu, rozwiązywane dla ściśle ustalonych warunków brzegowych hydrodynamicznych i hydrochemicznych. W najogólniejszej formie można je zapisać jako: gdzie: C – stężenie substancji [ML–3], D –współczynnik dyspersji całkowitej [L2T––1], t – czas trwania procesu (obliczeń) [T], ū – wektor średniej prędkości przepływu [LT–1], Fj – funkcja określająca kinetykę j–tej reakcji, wywołującej zmianę stężenia substancji w wodzie, Wr – dodatkowe źródła zmieniające stężenie substancji.[AS].

Słownik Roztwór Rozcieńczony:
Znaczenie Roztwór rozcieńczony Wody podziemne tworzą r.r., gdy występują w nich niskie stężenia rozpuszczonych minerałów w relacji do stanu nasycenia: parametr nasycenia roztworu SI równanie migracji; równanie dyspersji.
Słownik Retencja Strefy Aeracji Potencjalna:
Znaczenie aeracji potencjalna Max. objętość wody kapilarnej, jaka może się utrzymać w utworach strefy aeracji wbrew sile ciężkości w ustalonych warunkach, wyrażona w procentach albo ułamku dziesiętnym (relacja równanie migracji; równanie dyspersji.
Słownik Równanie Bilansowe; Pencka-Oppokowa Równanie:
Znaczenie Pencka-Oppokowa równanie Równanie → bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu równanie migracji; równanie dyspersji.
Słownik Radiowęgiel:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów wtórnego promieniowania kosmicznego na azot wg reakcji: 14N + n = 14C + 1H R równanie migracji; równanie dyspersji.
Słownik Ruch Jednorodny; Ruch Równomierny:
Znaczenie Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM równanie migracji; równanie dyspersji.

Czym jest Równanie migracji; równanie znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: