Równanie migracji; równanie co to jest
Co to jest Równanie migracji; równanie dyspersji. Wyjaśnienie dyspersji Równanie różniczkowe.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie migracji; równanie dyspersji

Równanie migracji; równanie dyspersji
Równanie różniczkowe, cząstkowe drugiego rzędu, rozwiązywane dla ściśle ustalonych warunków brzegowych hydrodynamicznych i hydrochemicznych. W najogólniejszej formie można je zapisać jako: gdzie: C – stężenie substancji [ML–3], D –współczynnik dyspersji całkowitej [L2T––1], t – czas trwania procesu (obliczeń) [T], ū – wektor średniej prędkości przepływu [LT–1], Fj – funkcja określająca kinetykę j–tej reakcji, wywołującej zmianę stężenia substancji w wodzie, Wr – dodatkowe źródła zmieniające stężenie substancji.[AS].

Czym jest Równanie migracji; równanie znaczenie w Słownik definicje R