Równanie migracji; równanie co to jest
Co to jest Równanie migracji; równanie dyspersji. Wyjaśnienie dyspersji Równanie różniczkowe.

Czy przydatne?

Co to jest Równanie migracji; równanie dyspersji

Definicja RÓWNANIE MIGRACJI; RÓWNANIE DYSPERSJI: Równanie migracji; równanie dyspersji
Równanie różniczkowe, cząstkowe drugiego rzędu, rozwiązywane dla ściśle ustalonych warunków brzegowych hydrodynamicznych i hydrochemicznych. W najogólniejszej formie można je zapisać jako: gdzie: C – stężenie substancji [ML–3], D –współczynnik dyspersji całkowitej [L2T––1], t – czas trwania procesu (obliczeń) [T], ū – wektor średniej prędkości przepływu [LT–1], Fj – funkcja określająca kinetykę j–tej reakcji, wywołującej zmianę stężenia substancji w wodzie, Wr – dodatkowe źródła zmieniające stężenie substancji.[AS].

Słownik Reduktor; Odtleniacz, Czynnik Redukujący, Środek Redukujący:
Znaczenie odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak równanie migracji; równanie dyspersji.
Słownik Równowaga Izotopowa:
Znaczenie Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w równanie migracji; równanie dyspersji.
Słownik Reynoldsa Liczba Re:
Znaczenie Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie: v – lepkość kinematyczna [L2T–1], v – szybkość przepływu [LT––1], d– wymiar równanie migracji; równanie dyspersji.
Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako równanie migracji; równanie dyspersji.
Słownik Rząp; Rząpie:
Znaczenie Rząp; rząpie Dolna część szybu, gdzie zbiera się ściekająca woda.[MR równanie migracji; równanie dyspersji.

Czym jest Równanie migracji; równanie znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: