Równanie różniczkowe co to jest
Co to jest Równanie różniczkowe filtracji. Wyjaśnienie filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Różniczkowe Równanie

Równanie różniczkowe filtracji
Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie ogólne, uwzględniające niejednorodność i anizotropowość ośrodka, ma postać: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], kx,ky,kz – współczynnik filtracji w kierunkach x, y, z [LT–1], q – funkcja zasilania [T–1], S1 – jednostkowy współczynnik pojemności wodnej [L–1]. Dla obszaru płaskiego równanie różniczkowe filtracji przybiera postać: gdzie: Tx,Ty – przewodność wodna w kierunkach x i y [L-2T-1], Q – zasilanie [LT–1], S = m ∙ S1 – pojemność wodna [1], gdzie: m – miąższość warstwy wodonośnej [L], S1 – jednostkowy współczynnik pojemności wodnej [L–1], T – czas [T].[MR].

Czym jest Równanie różniczkowe filtracji znaczenie w Słownik definicje R