Równanie różniczkowe co to jest
Co to jest Równanie różniczkowe filtracji. Wyjaśnienie filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe.

Czy przydatne?

Co to jest Filtracji Różniczkowe Równanie

Definicja RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE FILTRACJI: Równanie różniczkowe filtracji
Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie ogólne, uwzględniające niejednorodność i anizotropowość ośrodka, ma postać: gdzie: H – wysokość hydrauliczna [L], kx,ky,kz – współczynnik filtracji w kierunkach x, y, z [LT–1], q – funkcja zasilania [T–1], S1 – jednostkowy współczynnik pojemności wodnej [L–1]. Dla obszaru płaskiego równanie różniczkowe filtracji przybiera postać: gdzie: Tx,Ty – przewodność wodna w kierunkach x i y [L-2T-1], Q – zasilanie [LT–1], S = m ∙ S1 – pojemność wodna [1], gdzie: m – miąższość warstwy wodonośnej [L], S1 – jednostkowy współczynnik pojemności wodnej [L–1], T – czas [T].[MR].

Słownik Rozpuszczalność:
Znaczenie Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R. poszczególnych substancji jestróżna, zależy także od warunków środowiska, w jakich równanie różniczkowe filtracji.
Słownik Roztwór Rozcieńczony:
Znaczenie Roztwór rozcieńczony Wody podziemne tworzą r.r., gdy występują w nich niskie stężenia rozpuszczonych minerałów w relacji do stanu nasycenia: parametr nasycenia roztworu SI równanie różniczkowe filtracji.
Słownik Ruch Stacjonarny:
Znaczenie Ruch, gdzie parametry równania ruchu i samo równanie nie zmieniają się w momencie. Jeżeli jednak rozmiar opisująca ruch, na przykład wysokość hydrauliczna, jest zmienna w momencie, r.s. może być równanie różniczkowe filtracji.
Słownik Równanie Ogólne Filtracji; Boussinesqa Równanie:
Znaczenie filtracji; Boussinesqa równanie Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji wysokości hydraulicznej w strumieniu płaskim, jednorodnym albo spełniającym równanie różniczkowe filtracji.
Słownik Reduktor; Odtleniacz, Czynnik Redukujący, Środek Redukujący:
Znaczenie odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak równanie różniczkowe filtracji.

Czym jest Równanie różniczkowe filtracji znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: