Równanie ruchu co to jest
Co to jest Równanie ruchu. Wyjaśnienie ciągłego (między innymi cieczy, wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Ruchu Równanie

Równanie ruchu
R.r. ośrodka ciągłego (między innymi cieczy, wód podziemnych) uwzględniając równania ciągłości (zachowania masy), równania stanu (opisujące termodynamiczny stan ośrodka, w skrajnie uproszczonym przypadku postaci: ρ = const) i równania siły albo zachowania pędu w po­staci prawa Darcy'ego i/ albo prawa Ficka, pozwala opisać dynamikę procesu ruchu i// albo dyspersji wód podziemnych. Ogólne r.r. cieczy w zależności od opisywanego procesu są nazywane także równaniami ewolucji zmiennej procesowej, na przykład wysokości hydraulicznej H(r. Boussinesqa) // albo stężenia C (r. dyspersji). Równania te przy znanych: formie przestrzennej mechanizmu, strukturze mechanizmu (rozkład przestrzenny parametrów), warunkach startowych i brzegowych opisują w sposób pełny i jednoznaczny rozkład w przestrzeni i w momencie (ewolucję!) zmiennej procesowej, odpowiednio: wysokości hydraulicznej: H = H(x, y, z, t) i/ // albo stężenia: C = C(x, y, z, t).[TM].

Czym jest Równanie ruchu znaczenie w Słownik definicje R