Równanie ruchu co to jest
Co to jest Równanie ruchu. Wyjaśnienie ciągłego (między innymi cieczy, wód podziemnych.

Czy przydatne?

Co to jest Ruchu Równanie

Definicja RÓWNANIE RUCHU: Równanie ruchu
R.r. ośrodka ciągłego (między innymi cieczy, wód podziemnych) uwzględniając równania ciągłości (zachowania masy), równania stanu (opisujące termodynamiczny stan ośrodka, w skrajnie uproszczonym przypadku postaci: ρ = const) i równania siły albo zachowania pędu w po­staci prawa Darcy'ego i/ albo prawa Ficka, pozwala opisać dynamikę procesu ruchu i// albo dyspersji wód podziemnych. Ogólne r.r. cieczy w zależności od opisywanego procesu są nazywane także równaniami ewolucji zmiennej procesowej, na przykład wysokości hydraulicznej H(r. Boussinesqa) // albo stężenia C (r. dyspersji). Równania te przy znanych: formie przestrzennej mechanizmu, strukturze mechanizmu (rozkład przestrzenny parametrów), warunkach startowych i brzegowych opisują w sposób pełny i jednoznaczny rozkład w przestrzeni i w momencie (ewolucję!) zmiennej procesowej, odpowiednio: wysokości hydraulicznej: H = H(x, y, z, t) i/ // albo stężenia: C = C(x, y, z, t).[TM].

Słownik Rzeka Ginąca:
Znaczenie Rzeka ginąca Powierzchniowy → ciek w regionie krasowym zanikający w podłoże i zasilający wody podziemne. → Ponor.[AR równanie ruchu.
Słownik Ruch Laminarny; Ruch Uwarstwiony:
Znaczenie ruch uwarstwiony Ruch płynu (cieczy) z prędkością poniżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.l. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w równanie ruchu.
Słownik Roztwór Rozcieńczony:
Znaczenie Roztwór rozcieńczony Wody podziemne tworzą r.r., gdy występują w nich niskie stężenia rozpuszczonych minerałów w relacji do stanu nasycenia: parametr nasycenia roztworu SI równanie ruchu.
Słownik Rogersa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe równanie ruchu.
Słownik Rozpuszczalność:
Znaczenie Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R. poszczególnych substancji jestróżna, zależy także od warunków środowiska, w jakich równanie ruchu.

Czym jest Równanie ruchu znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: