Równowaga hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Równowaga hydrogeochemiczna. Wyjaśnienie Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeochemiczna Równowaga

Równowaga hydrogeochemiczna
Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i reakcje chemiczne. R.h. jest rozpatrywana najczęściej jako jednostkowe stany równowagi obejmujące określone mechanizmy termodynamiczne współdziałania ośrodka skalnego, wód, substancji rozpuszczonych i gazów. Wyróżnia się między innymi równowagę sorpcyjną, utleniania/redukcji, rozpuszczania/wytrącania, zol/żel i równowagę węglanową, siarczanową. W naturalnych wodach istnieje powszechna dążność do osiągnięcia r.h., ale może być ona osiągnięta jedynie w strefie → stagnacji hydrogeochemicznej.[AM].

Czym jest Równowaga hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje R