Równowaga izotopowa co to jest
Co to jest Równowaga izotopowa. Wyjaśnienie izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowa Równowaga

Definicja RÓWNOWAGA IZOTOPOWA: Równowaga izotopowa
Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w obu substancjach czy fazach są stałe w danej temperaturze, a iloraz stosunków tych izotopów jest równy współczynnikowi frakcjonowania a. Warunkiem istnienia r.i. w reakcjach chemicznych jest istnienie równowagi chemicznej pomiędzy reagantami. Na przykład w reakcji: CO2 + H2O ↔ H2CO3 przebiegającej w temperaturze 25°C następuje zamiana izotopowa tlenu pomiędzy wodą i CO2: C16O2 + H218O ↔ C18O16O + H216O Współczynnik frakcjonowania: co znaczy, iż w warunkach r.i. CO2 jest o około 40‰ wzbogacony w 18O w porównaniu z wodą.[JD].

Słownik Równanie Migracji; Równanie Dyspersji:
Znaczenie równanie dyspersji Równanie różniczkowe, cząstkowe drugiego rzędu, rozwiązywane dla ściśle ustalonych warunków brzegowych hydrodynamicznych i hydrochemicznych. W najogólniejszej formie można je równowaga izotopowa.
Słownik Równanie Różniczkowe Filtracji:
Znaczenie różniczkowe filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie ogólne, uwzględniające niejednorodność i anizotropowość ośrodka, ma równowaga izotopowa.
Słownik Równanie Ogólne Filtracji; Boussinesqa Równanie:
Znaczenie filtracji; Boussinesqa równanie Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji wysokości hydraulicznej w strumieniu płaskim, jednorodnym albo spełniającym równowaga izotopowa.
Słownik Radiowęgiel:
Znaczenie Promieniotwórczy izotop węgla o liczbie masowej 14. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów wtórnego promieniowania kosmicznego na azot wg reakcji: 14N + n = 14C + 1H R równowaga izotopowa.
Słownik Równanie Różnicowe Filtracji:
Znaczenie filtracji Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w równowaga izotopowa.

Czym jest Równowaga izotopowa znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: