Równowaga izotopowa co to jest
Co to jest Równowaga izotopowa. Wyjaśnienie izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowa Równowaga

Definicja RÓWNOWAGA IZOTOPOWA: Równowaga izotopowa
Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w obu substancjach czy fazach są stałe w danej temperaturze, a iloraz stosunków tych izotopów jest równy współczynnikowi frakcjonowania a. Warunkiem istnienia r.i. w reakcjach chemicznych jest istnienie równowagi chemicznej pomiędzy reagantami. Na przykład w reakcji: CO2 + H2O ↔ H2CO3 przebiegającej w temperaturze 25°C następuje zamiana izotopowa tlenu pomiędzy wodą i CO2: C16O2 + H218O ↔ C18O16O + H216O Współczynnik frakcjonowania: co znaczy, iż w warunkach r.i. CO2 jest o około 40‰ wzbogacony w 18O w porównaniu z wodą.[JD].

Słownik Rekultywacja Wód Podziemnych; Regradacja Wód Podziemnych:
Znaczenie podziemnych; regradacja wód podziemnych W zanieczyszczonych zbiornikach wód podziemnych przywracanie wody do stanu pierwotnego i/albo umożliwiającego racjonalne zastosowanie gospodarcze. To jest równowaga izotopowa.
Słownik Radon Rn:
Znaczenie Pierwiastek promieniotwórczy o cechach gazu szlachetnego. Poszczególne izotopy Rn tworzą się w szeregach promieniotwórczych (→ promieniotwórczy szereg): uranowo-radowym (Rn-222), uranowo-aktynowym równowaga izotopowa.
Słownik Równowaga Węglanowa:
Znaczenie 1. Skrótowo rozumiana jako stan, gdzie woda zawiera precyzyjnie tę liczba wolnego dwutlenku węgla, która jest potrzebna do utrzymania jonów wodorowęglanowych w roztworze. 2. Wnikliwie rozumiana jako równowaga izotopowa.
Słownik Równanie Ogólne Filtracji; Boussinesqa Równanie:
Znaczenie filtracji; Boussinesqa równanie Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji wysokości hydraulicznej w strumieniu płaskim, jednorodnym albo spełniającym równowaga izotopowa.
Słownik Rozpuszczony Węgiel Organiczny DOC:
Znaczenie organiczny DOC Węgiel substancji organicznych przechodzących poprzez filtr o otworach nie większych niż 0,45 mm, zatrzymujący niemal wszystkie bakterie. Zawartość DOC w niezanieczyszczonych wodach równowaga izotopowa.

Czym jest Równowaga izotopowa znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: