Równowaga izotopowa co to jest
Co to jest Równowaga izotopowa. Wyjaśnienie izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowa Równowaga

Równowaga izotopowa
Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w obu substancjach czy fazach są stałe w danej temperaturze, a iloraz stosunków tych izotopów jest równy współczynnikowi frakcjonowania a. Warunkiem istnienia r.i. w reakcjach chemicznych jest istnienie równowagi chemicznej pomiędzy reagantami. Na przykład w reakcji: CO2 + H2O ↔ H2CO3 przebiegającej w temperaturze 25°C następuje zamiana izotopowa tlenu pomiędzy wodą i CO2: C16O2 + H218O ↔ C18O16O + H216O Współczynnik frakcjonowania: co znaczy, iż w warunkach r.i. CO2 jest o około 40‰ wzbogacony w 18O w porównaniu z wodą.[JD].

Czym jest Równowaga izotopowa znaczenie w Słownik definicje R