Równowaga izotopowa co to jest
Co to jest Równowaga izotopowa. Wyjaśnienie izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowa Równowaga

Definicja RÓWNOWAGA IZOTOPOWA: Równowaga izotopowa
Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w obu substancjach czy fazach są stałe w danej temperaturze, a iloraz stosunków tych izotopów jest równy współczynnikowi frakcjonowania a. Warunkiem istnienia r.i. w reakcjach chemicznych jest istnienie równowagi chemicznej pomiędzy reagantami. Na przykład w reakcji: CO2 + H2O ↔ H2CO3 przebiegającej w temperaturze 25°C następuje zamiana izotopowa tlenu pomiędzy wodą i CO2: C16O2 + H218O ↔ C18O16O + H216O Współczynnik frakcjonowania: co znaczy, iż w warunkach r.i. CO2 jest o około 40‰ wzbogacony w 18O w porównaniu z wodą.[JD].

Słownik Równanie Różnicowe Filtracji:
Znaczenie filtracji Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w równowaga izotopowa.
Słownik Reduktor; Odtleniacz, Czynnik Redukujący, Środek Redukujący:
Znaczenie odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak równowaga izotopowa.
Słownik Rów Odwadniający Opaskowy:
Znaczenie opaskowy Rów okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego. Służący przy odwadnianiu kopalni jako równowaga izotopowa.
Słownik Rzeka Ginąca:
Znaczenie Rzeka ginąca Powierzchniowy → ciek w regionie krasowym zanikający w podłoże i zasilający wody podziemne. → Ponor.[AR równowaga izotopowa.
Słownik Radionuklid; Pierwiastek Promieniotwórczy:
Znaczenie pierwiastek promieniotwórczy Pierwiastek, którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 równowaga izotopowa.

Czym jest Równowaga izotopowa znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: