Równowaga izotopowa co to jest
Co to jest Równowaga izotopowa. Wyjaśnienie izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopowa Równowaga

Definicja RÓWNOWAGA IZOTOPOWA: Równowaga izotopowa
Dwa izotopy tego samego pierwiastka występujące w dwóch reagujących ze sobą substancjach albo wymieniane pomiędzy dwiema etapami tej samej substancji znajdują się w równowadze, o ile ich relacje w obu substancjach czy fazach są stałe w danej temperaturze, a iloraz stosunków tych izotopów jest równy współczynnikowi frakcjonowania a. Warunkiem istnienia r.i. w reakcjach chemicznych jest istnienie równowagi chemicznej pomiędzy reagantami. Na przykład w reakcji: CO2 + H2O ↔ H2CO3 przebiegającej w temperaturze 25°C następuje zamiana izotopowa tlenu pomiędzy wodą i CO2: C16O2 + H218O ↔ C18O16O + H216O Współczynnik frakcjonowania: co znaczy, iż w warunkach r.i. CO2 jest o około 40‰ wzbogacony w 18O w porównaniu z wodą.[JD].

Słownik Rozpuszczanie; Roztwarzanie:
Znaczenie roztwarzanie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w równowaga izotopowa.
Słownik Ruch; Płynięcie:
Znaczenie Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie równowaga izotopowa.
Słownik Równowaga Termodynamiczna:
Znaczenie termodynamiczna Stan układu, gdzie w danych warunkach temperatury i ciśnienia nie zachodzą jakiekolwiek mechanizmy makroskopowe. W roztworach wodnych w stanie r.t. ma miejsce → równowaga jonowa.[JD równowaga izotopowa.
Słownik Równanie Ogólne Filtracji; Boussinesqa Równanie:
Znaczenie filtracji; Boussinesqa równanie Ogólne różniczkowe równanie filtracji, zwane równaniem Boussinesqa albo równaniem ewolucji wysokości hydraulicznej w strumieniu płaskim, jednorodnym albo spełniającym równowaga izotopowa.
Słownik Rów Odwadniający Opaskowy:
Znaczenie opaskowy Rów okalający wyrobisko odkrywkowe albo zwałowisko zewnętrzne czy wykop budowlany, którego zadaniem jest przechwycenie wody ze spływu powierzchniowego. Służący przy odwadnianiu kopalni jako równowaga izotopowa.

Czym jest Równowaga izotopowa znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: