Równowaga jonowa; równowaga co to jest
Co to jest Równowaga jonowa; równowaga chemiczna. Wyjaśnienie chemiczna Stan dynamiczny odwracalnej.

Czy przydatne?

Co to jest Równowaga jonowa; równowaga chemiczna

Równowaga jonowa; równowaga chemiczna
Stan dynamiczny odwracalnej reakcji chemicznej w roztworze, gdy szybkości tworzenia się i rozpadu produktów są jednakowe, czyli stężenia reagentów w danych warunkach ciśnienia i temperatury nie ulegają zmianie w dowolnie długim czasie.[JD].

Czym jest Równowaga jonowa; równowaga znaczenie w Słownik definicje R