Równowaga termodynamiczna co to jest
Co to jest Równowaga termodynamiczna. Wyjaśnienie Stan układu, gdzie w danych warunkach temperatury.

Czy przydatne?

Co to jest Termodynamiczna Równowaga

Definicja RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA: Równowaga termodynamiczna
Stan układu, gdzie w danych warunkach temperatury i ciśnienia nie zachodzą jakiekolwiek mechanizmy makroskopowe. W roztworach wodnych w stanie r.t. ma miejsce → równowaga jonowa.[JD].

Słownik Rząp; Rząpie:
Znaczenie Rząp; rząpie Dolna część szybu, gdzie zbiera się ściekająca woda.[MR równowaga termodynamiczna.
Słownik Retencja (Wody):
Znaczenie Tymczasowe zatrzymanie albo ograniczenie prędkości, a więc spowolnienie → obiegu wody. Zdarzenie naturalne albo sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie i pod ziemią, jej rozmiar wyraża równowaga termodynamiczna.
Słownik Retencja Podziemna; Retencja Gruntowa:
Znaczenie retencja gruntowa Zmienna w momencie liczba wody zatrzymanej w określonym czasie w środowisku podziemnym. Zmiany r.p. wpływają na zmiany → stanów zwierciadła wód podziemnych, którego podniesienie równowaga termodynamiczna.
Słownik Równowaga Hydrogeochemiczna:
Znaczenie hydrogeochemiczna Ogólne definicja dotyczące stanu równowagi zachodzącej w wodach podziemnych, obejmujące przemiany fazowe i reakcje chemiczne. R.h. jest rozpatrywana najczęściej jako jednostkowe równowaga termodynamiczna.
Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako równowaga termodynamiczna.

Czym jest Równowaga termodynamiczna znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: