Równowaga węglanowa co to jest
Co to jest Równowaga węglanowa. Wyjaśnienie Skrótowo rozumiana jako stan, gdzie woda zawiera.

Czy przydatne?

Co to jest Węglanowa Równowaga

Definicja RÓWNOWAGA WĘGLANOWA: Równowaga węglanowa
1. Skrótowo rozumiana jako stan, gdzie woda zawiera precyzyjnie tę liczba wolnego dwutlenku węgla, która jest potrzebna do utrzymania jonów wodorowęglanowych w roztworze. 2. Wnikliwie rozumiana jako równowaga hydrogeochemiczna zachodząca powszechnie w wodach podziemnych, obejmująca współdziałanie wody z → dwutlenkiem węgla i węglanami nierozpuszczonymi i rozpuszczonymi w wodzie raczej w formie wodorowęglanów: R.w. obejmuje także stan określonej proporcji pomiędzy jonami: wodorowęglanowymi (→ jon wodorowęglanowy) i dwuwęglanowymi w wodach podziemnych gdyż dysocjacja kwasu węglowego przebiega dwustopniowo. R.w. buforuje naturalne wody, decydując przy niskich mineralizacjach wód o ich odczynie (ryc. 91, 22). → Dwutlenek węgla zrównoważony, → Dwutlenek węgla agresywny.[AM] Ryc. 91. Model współwystępowania CO2, w wodzie, przy różnym poziomie zakwaszenia.

Słownik Roztwór Przesycony:
Znaczenie Wody podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach termodynamicznych zawierają więcej substancji rozpuszczonych, niż to wynika z rozpuszczalności minerałów, skał i gazów kontaktujących się z wodą równowaga węglanowa.
Słownik Ruch; Płynięcie:
Znaczenie Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie równowaga węglanowa.
Słownik Równanie Różniczkowe Filtracji:
Znaczenie różniczkowe filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie ogólne, uwzględniające niejednorodność i anizotropowość ośrodka, ma równowaga węglanowa.
Słownik Region Krasowy:
Znaczenie Region występowania skał węglanowych albo gipsów i anhydrytów, wykazujący zjawiska krasowe, gdzie przepływ i drenaż wód podziemnych kształtują się przez wzgląd na procesami ługowania skał.[AR równowaga węglanowa.
Słownik Rok Hydrologiczny:
Znaczenie Moment roczny liczony od 1 listopada do 31 października z racji na przebieg zjawisk cyklu odpływowego. R.h. jest dzielony na dwa półrocza: zimowe od 1 XI do 30 IV i letnie od1 V do 31 X. W niektórych równowaga węglanowa.

Czym jest Równowaga węglanowa znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: