Rozkład czasów przebywania co to jest
Co to jest Rozkład czasów przebywania RTD. Wyjaśnienie RTD 1. Histogram rozkładu → czasów.

Czy przydatne?

Co to jest Rozkład czasów przebywania RTD

Definicja ROZKŁAD CZASÓW PRZEBYWANIA RTD: Rozkład czasów przebywania RTD
1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego (pseudoprzestrzennego) modelu matematycznego mechanizmu hydrogeologicznego. Izoliniowe mapy statystycznych charakterystyk r.c.p. stanowią odpowiedniki map → izochron z modelu przestrzennego. 2. Funkcja opisująca rozkład czasów dopływu cząstek wody do wybranego miejsca obserwacji albo obliczeń.[TM].

Słownik Ruch Nieustalony; Ruch Nietrwały:
Znaczenie ruch nietrwały Ruch, gdzie choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie) jest nie tylko funkcją położenia, lecz również funkcją czasu wymienia się w rozkład czasów przebywania rtd.
Słownik Równowaga Węglanowa:
Znaczenie 1. Skrótowo rozumiana jako stan, gdzie woda zawiera precyzyjnie tę liczba wolnego dwutlenku węgla, która jest potrzebna do utrzymania jonów wodorowęglanowych w roztworze. 2. Wnikliwie rozumiana jako rozkład czasów przebywania rtd.
Słownik Roztwór Koloidalny:
Znaczenie Roztwór koloidalny Układ koloidalny z ciekłym ośrodkiem dyspersyjnym. W wodach podziemnych wszystkie koloidy mają charakter → hydrozoli, zwanych regularnie w skrócie zolami. → Koloidy, →Żele.[AM rozkład czasów przebywania rtd.
Słownik Reynoldsa Liczba Re:
Znaczenie Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie: v – lepkość kinematyczna [L2T–1], v – szybkość przepływu [LT––1], d– wymiar rozkład czasów przebywania rtd.
Słownik Region Krasowy:
Znaczenie Region występowania skał węglanowych albo gipsów i anhydrytów, wykazujący zjawiska krasowe, gdzie przepływ i drenaż wód podziemnych kształtują się przez wzgląd na procesami ługowania skał.[AR rozkład czasów przebywania rtd.

Czym jest Rozkład czasów przebywania RTD znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: