Rozkład czasów przebywania co to jest
Co to jest Rozkład czasów przebywania RTD. Wyjaśnienie RTD 1. Histogram rozkładu → czasów.

Czy przydatne?

Co to jest Rozkład czasów przebywania RTD

Definicja ROZKŁAD CZASÓW PRZEBYWANIA RTD: Rozkład czasów przebywania RTD
1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego (pseudoprzestrzennego) modelu matematycznego mechanizmu hydrogeologicznego. Izoliniowe mapy statystycznych charakterystyk r.c.p. stanowią odpowiedniki map → izochron z modelu przestrzennego. 2. Funkcja opisująca rozkład czasów dopływu cząstek wody do wybranego miejsca obserwacji albo obliczeń.[TM].

Słownik Ruch Nieustalony; Ruch Nietrwały:
Znaczenie ruch nietrwały Ruch, gdzie choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie) jest nie tylko funkcją położenia, lecz również funkcją czasu wymienia się w rozkład czasów przebywania rtd.
Słownik Roztwór Rozcieńczony:
Znaczenie Roztwór rozcieńczony Wody podziemne tworzą r.r., gdy występują w nich niskie stężenia rozpuszczonych minerałów w relacji do stanu nasycenia: parametr nasycenia roztworu SI rozkład czasów przebywania rtd.
Słownik Ruch Jednorodny; Ruch Równomierny:
Znaczenie Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM rozkład czasów przebywania rtd.
Słownik Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW:
Znaczenie Gospodarki Wodnej RZGW RZGW, podlegający bezpośrednio Ministerstwu Środowiska, jest organizacją zarządzającą zasobami wodnymi dorzecza. Gospodarowanie wodą bazuje na tak zwany zlewniowym systemie rozkład czasów przebywania rtd.
Słownik Równanie Różniczkowe Filtracji:
Znaczenie różniczkowe filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie ogólne, uwzględniające niejednorodność i anizotropowość ośrodka, ma rozkład czasów przebywania rtd.

Czym jest Rozkład czasów przebywania RTD znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: