Rozpuszczalność co to jest
Co to jest Rozpuszczalność. Wyjaśnienie minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczalność

Definicja ROZPUSZCZALNOŚĆ: Rozpuszczalność
Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R. poszczególnych substancji jestróżna, zależy także od warunków środowiska, w jakich zachodzi ten mechanizm. R. minerałów i cieczy w miarę niewiele wymienia się pod wpływem zmian ciśnienia, najczęściej wzrasta pod wpływem podwyższenia temperatury, a w szczególności stężenia niektórych gazów. W razie gazów r. wzrasta ze wzrostem ciśnienia, a maleje wraz ze wzrostem temperatury. R. jest wyrażana jako stężenie roztworu nasyconego w danej temperaturze i ciśnieniu i podawana w gramach na 100 gramów wody. Miarą r. substancji trudno rozpuszczalnych jest wartość liczbowa →iloczynu aktywności. → Rozpuszczanie.[AM].

Słownik Rozpuszczanie; Roztwarzanie:
Znaczenie roztwarzanie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w rozpuszczalność.
Słownik Redukcja Siarczanów:
Znaczenie siarczanów Mechanizmy hydrogeochemiczne, zazwyczaj biochemiczne, zachodzące powszechnie w wodach podziemnych przy przejściu ze strefy utleniającej do redukcyjnej. Siarczany są redukowane do → siarki rozpuszczalność.
Słownik Retencja Podziemna; Retencja Gruntowa:
Znaczenie retencja gruntowa Zmienna w momencie liczba wody zatrzymanej w określonym czasie w środowisku podziemnym. Zmiany r.p. wpływają na zmiany → stanów zwierciadła wód podziemnych, którego podniesienie rozpuszczalność.
Słownik Regionalny Lej Depresji:
Znaczenie depresji Obniżenie zwierciadła wód podziemnych znajdujących się pod wpływem intensywnej eksploatacji ujęć na większym obszarze (aglomeracja miejska albo przemysłowa) albo odwadniania kopalń.[SK rozpuszczalność.
Słownik Radioliza (Wody):
Znaczenie Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie rozpuszczalność.

Czym jest Rozpuszczalność znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: