Rozpuszczalność co to jest
Co to jest ROZPUSZCZALNOŚĆ. Wyjaśnienie minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczalność

Definicja ROZPUSZCZALNOŚĆ: Rozpuszczalność
Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R. poszczególnych substancji jestróżna, zależy także od warunków środowiska, w jakich zachodzi ten mechanizm. R. minerałów i cieczy w miarę niewiele wymienia się pod wpływem zmian ciśnienia, najczęściej wzrasta pod wpływem podwyższenia temperatury, a w szczególności stężenia niektórych gazów. W razie gazów r. wzrasta ze wzrostem ciśnienia, a maleje wraz ze wzrostem temperatury. R. jest wyrażana jako stężenie roztworu nasyconego w danej temperaturze i ciśnieniu i podawana w gramach na 100 gramów wody. Miarą r. substancji trudno rozpuszczalnych jest wartość liczbowa →iloczynu aktywności. → Rozpuszczanie.[AM].

Słownik Reynoldsa Liczba Re:
Znaczenie Bezwymiarowa liczba podobieństwa hydrodynamicznego, określająca relacja sił bezwładności do sił lepkości w ruchu: gdzie: v – lepkość kinematyczna [L2T–1], v – szybkość przepływu [LT––1], d– wymiar rozpuszczalność co to jest.
Słownik Ruch Ustalony; Ruch Trwały:
Znaczenie trwały Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch cieczy, takie jak szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie są tylko funkcją położenia F(x,y,z), nie zależą od czasu w żadnym punkcie. Regularnie rozpuszczalność definicja.
Słownik Ruch Nieustalony; Ruch Nietrwały:
Znaczenie ruch nietrwały Ruch, gdzie choćby jedna z wielkości go charakteryzujących (szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie) jest nie tylko funkcją położenia, lecz również funkcją czasu wymienia się w rozpuszczalność co znaczy.
Słownik Roztwór Nienasycony:
Znaczenie Wody podziemne tworzą r.n. przy niskiej mineralizacji (→ mineralizacja wód, → woda niskozmineralizowana), a więc są zdolne rozpuścić w istniejących warunkach termodynamicznych pewną liczba minerałów rozpuszczalność słownik.
Słownik Ruch Niejednorodny; Ruch Nierównomierny:
Znaczenie Ruch niejednorodny; ruch nierównomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu zmieniają się w przestrzeni, są funkcją położenia.[TM rozpuszczalność znaczenie.

Czym jest Rozpuszczalność znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: