Rozpuszczalność co to jest
Co to jest Rozpuszczalność. Wyjaśnienie minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczalność

Rozpuszczalność
Umiejętność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. R. poszczególnych substancji jestróżna, zależy także od warunków środowiska, w jakich zachodzi ten mechanizm. R. minerałów i cieczy w miarę niewiele wymienia się pod wpływem zmian ciśnienia, najczęściej wzrasta pod wpływem podwyższenia temperatury, a w szczególności stężenia niektórych gazów. W razie gazów r. wzrasta ze wzrostem ciśnienia, a maleje wraz ze wzrostem temperatury. R. jest wyrażana jako stężenie roztworu nasyconego w danej temperaturze i ciśnieniu i podawana w gramach na 100 gramów wody. Miarą r. substancji trudno rozpuszczalnych jest wartość liczbowa →iloczynu aktywności. → Rozpuszczanie.[AM].

Czym jest Rozpuszczalność znaczenie w Słownik definicje R