Rozpuszczanie; roztwarzanie co to jest
Co to jest Rozpuszczanie; roztwarzanie. Wyjaśnienie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów.

Czy przydatne?

Co to jest Roztwarzanie Rozpuszczanie

Rozpuszczanie; roztwarzanie
Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w rozpuszczane substancje. R. obejmuje zarówno szereg związków nieorganicznych, jak i organicznych. Procesem przeciwstawnym jest → wytrącanie. Mechanizmy wytrącania i rozpuszczania zachodzą wedle → równowagą termodynamiczną pomiędzy wodą, gazami a rozpuszczanym minerałem. Ukierunkowanie przebiegu mechanizmów rozpuszczania/wytrącania ocenia się obliczając → parametr nasycenia roztworu SI i porównując go z występującymi stężeniami minerału w badanej wodzie.[AM].

Czym jest Rozpuszczanie; roztwarzanie znaczenie w Słownik definicje R