Rozpuszczanie; roztwarzanie co to jest
Co to jest Rozpuszczanie; roztwarzanie. Wyjaśnienie Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów.

Czy przydatne?

Co to jest Roztwarzanie Rozpuszczanie

Definicja ROZPUSZCZANIE; ROZTWARZANIE: Rozpuszczanie; roztwarzanie
Mechanizm przechodzenia minerałów, gazów, cieczy do roztworu wodnego tworzenie z wodą podziemną mieszaniny jednorodnej pod względem fizycznym i chemicznym. R. wzbogaca wody podziemne w rozpuszczane substancje. R. obejmuje zarówno szereg związków nieorganicznych, jak i organicznych. Procesem przeciwstawnym jest → wytrącanie. Mechanizmy wytrącania i rozpuszczania zachodzą wedle → równowagą termodynamiczną pomiędzy wodą, gazami a rozpuszczanym minerałem. Ukierunkowanie przebiegu mechanizmów rozpuszczania/wytrącania ocenia się obliczając → parametr nasycenia roztworu SI i porównując go z występującymi stężeniami minerału w badanej wodzie.[AM].

Słownik Rzeka Podziemna:
Znaczenie Rzeka podziemna Wody podziemne płynące w ogromnych →kanałach krasowych.[AR rozpuszczanie; roztwarzanie.
Słownik Regionalizacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Pozioma → strefowość hydrogeologiczna. Opisowe i kartograficzne, obszarowe wydzielenie → jednostek hydrogeologicznych, hydrostrukturalnych. W Polsce dokonuje się osobno r.h. ogólnej rozpuszczanie; roztwarzanie.
Słownik Równanie Różnicowe Filtracji:
Znaczenie filtracji Przybliżenie różnicowe → równania różniczkowego filtracji wód podziemnych, gdzie pochodne cząstkowe drugiego rzędu są zastąpione ilorazami różnicowymi drugiego rzędu określonymi w rozpuszczanie; roztwarzanie.
Słownik Ruch Laminarny; Ruch Uwarstwiony:
Znaczenie ruch uwarstwiony Ruch płynu (cieczy) z prędkością poniżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.l. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w rozpuszczanie; roztwarzanie.
Słownik Rozkład Czasów Przebywania RTD:
Znaczenie przebywania RTD 1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego (pseudoprzestrzennego) modelu matematycznego mechanizmu hydrogeologicznego rozpuszczanie; roztwarzanie.

Czym jest Rozpuszczanie; roztwarzanie znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: