Rozpuszczony węgiel co to jest
Co to jest Rozpuszczony węgiel nieorganiczny DIC. Wyjaśnienie nieorganiczny DIC Pierwotnym źródłem.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczony węgiel nieorganiczny DIC

Rozpuszczony węgiel nieorganiczny DIC
Pierwotnym źródłem r.w.n. w wodach podziemnych jest atmosferyczny CO2 rozpuszczony w infiltrujących wodach opadowych i wydalany poprzez korzenie roślin. Kwas węglowy, będący wytworem rozpuszczenia CO2 w wodzie: bierze udział w procesach wietrzenia skał węglanowych i krzemianowych. Stosunkowo jak →kwasowość węglanowa jest konsumowana w takich procesach pH rośnie i zawartość nieorganicznych postaci węgla przesuwa się w stronę (ryc. 91). W niektórych rejonach źródłem DIC w wodach podziemnych może być również CO 2 pochodzenia wgłębnego (skorupa ziemska albo górny płaszcz Ziemi).[JD].

Czym jest Rozpuszczony węgiel znaczenie w Słownik definicje R