Rozpuszczony węgiel co to jest
Co to jest Rozpuszczony węgiel nieorganiczny DIC. Wyjaśnienie nieorganiczny DIC Pierwotnym źródłem.

Czy przydatne?

Co to jest Rozpuszczony węgiel nieorganiczny DIC

Definicja ROZPUSZCZONY WĘGIEL NIEORGANICZNY DIC: Rozpuszczony węgiel nieorganiczny DIC
Pierwotnym źródłem r.w.n. w wodach podziemnych jest atmosferyczny CO2 rozpuszczony w infiltrujących wodach opadowych i wydalany poprzez korzenie roślin. Kwas węglowy, będący wytworem rozpuszczenia CO2 w wodzie: bierze udział w procesach wietrzenia skał węglanowych i krzemianowych. Stosunkowo jak →kwasowość węglanowa jest konsumowana w takich procesach pH rośnie i zawartość nieorganicznych postaci węgla przesuwa się w stronę (ryc. 91). W niektórych rejonach źródłem DIC w wodach podziemnych może być również CO 2 pochodzenia wgłębnego (skorupa ziemska albo górny płaszcz Ziemi).[JD].

Słownik Równowaga Jonowa; Równowaga Chemiczna:
Znaczenie równowaga chemiczna Stan dynamiczny odwracalnej reakcji chemicznej w roztworze, gdy szybkości tworzenia się i rozpadu produktów są jednakowe, czyli stężenia reagentów w danych warunkach ciśnienia i rozpuszczony węgiel nieorganiczny dic.
Słownik Ruch Jednorodny; Ruch Równomierny:
Znaczenie Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM rozpuszczony węgiel nieorganiczny dic.
Słownik Regionalizacja Hydrogeologiczna:
Znaczenie hydrogeologiczna Pozioma → strefowość hydrogeologiczna. Opisowe i kartograficzne, obszarowe wydzielenie → jednostek hydrogeologicznych, hydrostrukturalnych. W Polsce dokonuje się osobno r.h. ogólnej rozpuszczony węgiel nieorganiczny dic.
Słownik Roztwór Przesycony:
Znaczenie Wody podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach termodynamicznych zawierają więcej substancji rozpuszczonych, niż to wynika z rozpuszczalności minerałów, skał i gazów kontaktujących się z wodą rozpuszczony węgiel nieorganiczny dic.
Słownik Regionalny Lej Depresji:
Znaczenie depresji Obniżenie zwierciadła wód podziemnych znajdujących się pod wpływem intensywnej eksploatacji ujęć na większym obszarze (aglomeracja miejska albo przemysłowa) albo odwadniania kopalń.[SK rozpuszczony węgiel nieorganiczny dic.

Czym jest Rozpuszczony węgiel znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: