Roztwór nienasycony co to jest
Co to jest Roztwór nienasycony. Wyjaśnienie podziemne tworzą r.n. przy niskiej mineralizacji (→.

Czy przydatne?

Co to jest Nienasycony Roztwór

Definicja ROZTWÓR NIENASYCONY: Roztwór nienasycony
Wody podziemne tworzą r.n. przy niskiej mineralizacji (→ mineralizacja wód, → woda niskozmineralizowana), a więc są zdolne rozpuścić w istniejących warunkach termodynamicznych pewną liczba minerałów, regularnie także gazów, z którymi się kontaktują. W r.n. brak jest → równowagi termodynamicznej, a → parametr nasycenia roztworu SI < O. →Roztwór rozcieńczony, → Nasycenie (wody), → Roztwór nasycony, → Rozpuszczanie, →Rozpuszczalność.[AM].

Słownik Rozkład Czasów Przebywania RTD:
Znaczenie przebywania RTD 1. Histogram rozkładu → czasów przebywania wody w systemie w blokach obliczeniowych wielowarstwowego (pseudoprzestrzennego) modelu matematycznego mechanizmu hydrogeologicznego roztwór nienasycony.
Słownik Ruch Jednorodny; Ruch Równomierny:
Znaczenie Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM roztwór nienasycony.
Słownik Radioliza (Wody):
Znaczenie Mechanizm zachodzący pod wpływem promieniowania jonizującego, wywołanego w warunkach naturalnych odziaływaniem pierwiastków promieniotwórczych na wodę. R. skutkuje rozpad cząsteczek wody i tworzenie roztwór nienasycony.
Słownik Rzeka Ginąca:
Znaczenie Rzeka ginąca Powierzchniowy → ciek w regionie krasowym zanikający w podłoże i zasilający wody podziemne. → Ponor.[AR roztwór nienasycony.
Słownik Rok Hydrologiczny:
Znaczenie Moment roczny liczony od 1 listopada do 31 października z racji na przebieg zjawisk cyklu odpływowego. R.h. jest dzielony na dwa półrocza: zimowe od 1 XI do 30 IV i letnie od1 V do 31 X. W niektórych roztwór nienasycony.

Czym jest Roztwór nienasycony znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: