Roztwór przesycony co to jest
Co to jest Roztwór przesycony. Wyjaśnienie podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach.

Czy przydatne?

Co to jest Przesycony Roztwór

Definicja ROZTWÓR PRZESYCONY: Roztwór przesycony
Wody podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach termodynamicznych zawierają więcej substancji rozpuszczonych, niż to wynika z rozpuszczalności minerałów, skał i gazów kontaktujących się z wodą. Przekroczony jest stan → równowagi termodynamicznej, a →parametr nasycenia roztworu SI >> O. Zazwyczaj następuje → wytrącanie się minerałów z r.p. →Nasycenie (wody), → Roztwór nasycony.[AM].

Słownik Równowaga Jonowa; Równowaga Chemiczna:
Znaczenie równowaga chemiczna Stan dynamiczny odwracalnej reakcji chemicznej w roztworze, gdy szybkości tworzenia się i rozpadu produktów są jednakowe, czyli stężenia reagentów w danych warunkach ciśnienia i roztwór przesycony.
Słownik Radon Rn:
Znaczenie Pierwiastek promieniotwórczy o cechach gazu szlachetnego. Poszczególne izotopy Rn tworzą się w szeregach promieniotwórczych (→ promieniotwórczy szereg): uranowo-radowym (Rn-222), uranowo-aktynowym roztwór przesycony.
Słownik Rogersa Wykres:
Znaczenie Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykres złożona jest z 3 kolumn, z których dwie są przeznaczone do odwzorowywania stężeń głównych anionów i kationów (w mval/dm3)(→ jony kluczowe roztwór przesycony.
Słownik Ruch Jednorodny; Ruch Równomierny:
Znaczenie Ruch jednorodny; ruch równomierny Ruch, gdzie szybkość i kierunki przepływu są jednakowe we wszystkich punktach pola ruchu. Z natury swej jest więc to ruch ustalony.[TM roztwór przesycony.
Słownik Ruch Ustalony; Ruch Trwały:
Znaczenie trwały Ruch, gdzie wielkości charakteryzujące ruch cieczy, takie jak szybkość, wysokość hydrauliczna, ciśnienie są tylko funkcją położenia F(x,y,z), nie zależą od czasu w żadnym punkcie. Regularnie roztwór przesycony.

Czym jest Roztwór przesycony znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: