Roztwór przesycony co to jest
Co to jest Roztwór przesycony. Wyjaśnienie podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach.

Czy przydatne?

Co to jest Przesycony Roztwór

Definicja ROZTWÓR PRZESYCONY: Roztwór przesycony
Wody podziemne tworzą r.p., gdy w danych warunkach termodynamicznych zawierają więcej substancji rozpuszczonych, niż to wynika z rozpuszczalności minerałów, skał i gazów kontaktujących się z wodą. Przekroczony jest stan → równowagi termodynamicznej, a →parametr nasycenia roztworu SI >> O. Zazwyczaj następuje → wytrącanie się minerałów z r.p. →Nasycenie (wody), → Roztwór nasycony.[AM].

Słownik Roztwór Nasycony:
Znaczenie Wody podziemne (traktowane jako roztwór wodny) tworzą r.n., gdy zawierają max. dla danych warunków termodynamicznych liczba rozpuszczonych minerałów i gazów, z którymi się kontaktują. W r.n roztwór przesycony.
Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako roztwór przesycony.
Słownik Równanie Różniczkowe Filtracji:
Znaczenie różniczkowe filtracji Równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu, paraboliczne, typu równania przewodnictwa cieplnego. Równanie ogólne, uwzględniające niejednorodność i anizotropowość ośrodka, ma roztwór przesycony.
Słownik Równowaga Termodynamiczna:
Znaczenie termodynamiczna Stan układu, gdzie w danych warunkach temperatury i ciśnienia nie zachodzą jakiekolwiek mechanizmy makroskopowe. W roztworach wodnych w stanie r.t. ma miejsce → równowaga jonowa.[JD roztwór przesycony.
Słownik Ruch Stacjonarny:
Znaczenie Ruch, gdzie parametry równania ruchu i samo równanie nie zmieniają się w momencie. Jeżeli jednak rozmiar opisująca ruch, na przykład wysokość hydrauliczna, jest zmienna w momencie, r.s. może być roztwór przesycony.

Czym jest Roztwór przesycony znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: