Ruch; płynięcie co to jest
Co to jest Ruch; płynięcie. Wyjaśnienie momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego.

Czy przydatne?

Co to jest Płynięcie Ruch

Ruch; płynięcie
Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie jak: szybkość, przyspieszenie, pęd, ciśnienie i tym podobne Charakter ruchu, a nawet jego istnienie, w sposób ważny zależą od metody opisu i przyjętego układu odniesienia. W hydrogeologii obiektem zainteresowania jest tylko r. płynu jako medium ciągłego, a nie r. molekularny (ustalonych cząsteczek), który jest obiektem zainteresowania reologii i fizyki cząsteczkowej. R. cieczy z racji na prawa zachowania jest r. ciągłym i prawo zachowania wyraża się jako prawo ciągłości, w najprostszym przypadku r. ustalonego cieczy nieściśliwej mówiące, iż do dowolnie wyodrębnionego obszaru ruchu taka sama objętość cieczy dopływa i wypływa. z racji na liczne charakterystyki r. cieczy, bardzo są rozbudowane klasyfikacje ruchu cieczy i odpowiadające im definicje.[TM].

Czym jest Ruch; płynięcie znaczenie w Słownik definicje R