Ruch; płynięcie co to jest
Co to jest Ruch; płynięcie. Wyjaśnienie momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego.

Czy przydatne?

Co to jest Płynięcie Ruch

Definicja RUCH; PŁYNIĘCIE: Ruch; płynięcie
Zmiana w momencie położenia ciała względem innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie jak: szybkość, przyspieszenie, pęd, ciśnienie i tym podobne Charakter ruchu, a nawet jego istnienie, w sposób ważny zależą od metody opisu i przyjętego układu odniesienia. W hydrogeologii obiektem zainteresowania jest tylko r. płynu jako medium ciągłego, a nie r. molekularny (ustalonych cząsteczek), który jest obiektem zainteresowania reologii i fizyki cząsteczkowej. R. cieczy z racji na prawa zachowania jest r. ciągłym i prawo zachowania wyraża się jako prawo ciągłości, w najprostszym przypadku r. ustalonego cieczy nieściśliwej mówiące, iż do dowolnie wyodrębnionego obszaru ruchu taka sama objętość cieczy dopływa i wypływa. z racji na liczne charakterystyki r. cieczy, bardzo są rozbudowane klasyfikacje ruchu cieczy i odpowiadające im definicje.[TM].

Słownik Rząp; Rząpie:
Znaczenie Rząp; rząpie Dolna część szybu, gdzie zbiera się ściekająca woda.[MR ruch; płynięcie.
Słownik Rzeka Ginąca:
Znaczenie Rzeka ginąca Powierzchniowy → ciek w regionie krasowym zanikający w podłoże i zasilający wody podziemne. → Ponor.[AR ruch; płynięcie.
Słownik Ruch Wody Podziemnej; Płynięcie Wody Podziemnej:
Znaczenie podziemnej; płynięcie wody podziemnej R.w.p. może mieć zróżnicowany charakter, uzależniony od → przestrzeni hydrogeologicznej, gdzie ma miejsce, i od warunków fizycznych: prędkości, kierunku ruch; płynięcie.
Słownik Równanie Ruchu:
Znaczenie ośrodka ciągłego (między innymi cieczy, wód podziemnych) uwzględniając równania ciągłości (zachowania masy), równania stanu (opisujące termodynamiczny stan ośrodka, w skrajnie uproszczonym przypadku ruch; płynięcie.
Słownik Reduktor; Odtleniacz, Czynnik Redukujący, Środek Redukujący:
Znaczenie odtleniacz, czynnik redukujący, środek redukujący Substancja (pierwiastek, związek, jon) uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca redukcję innej substancji, nie mniej jednak ruch; płynięcie.

Czym jest Ruch; płynięcie znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: