Ruch stacjonarny co to jest
Co to jest Ruch stacjonarny. Wyjaśnienie parametry równania ruchu i samo równanie nie zmieniają się.

Czy przydatne?

Co to jest Stacjonarny Ruch

Definicja RUCH STACJONARNY: Ruch stacjonarny
Ruch, gdzie parametry równania ruchu i samo równanie nie zmieniają się w momencie. Jeżeli jednak rozmiar opisująca ruch, na przykład wysokość hydrauliczna, jest zmienna w momencie, r.s. może być nieustalony. Definicje r.s. nie można więc korzystać jako synonimu → ruchu ustalonego.[TM].

Słownik Rzeka Podziemna:
Znaczenie Rzeka podziemna Wody podziemne płynące w ogromnych →kanałach krasowych.[AR ruch stacjonarny.
Słownik Rów Odwadniający:
Znaczenie Rów wykonany zazwyczaj prostopadle do strumienia wód podziemnych w celu przechwycenia wody ze spływu powierzchniowego i →odpływu podziemnego i odprowadzenia jej poza teren odwadniany. Służący jako ruch stacjonarny.
Słownik Równowaga Węglanowa:
Znaczenie 1. Skrótowo rozumiana jako stan, gdzie woda zawiera precyzyjnie tę liczba wolnego dwutlenku węgla, która jest potrzebna do utrzymania jonów wodorowęglanowych w roztworze. 2. Wnikliwie rozumiana jako ruch stacjonarny.
Słownik Roztwór Wodny:
Znaczenie Roztworem tytułujemy jednorodną mieszaninę substancji chemicznych tworzących jedną fazę. Wody podziemne zawsze są r.w. substancji stałych pochodzących raczej z ośrodka skalnego i gazów. Stąd przy ruch stacjonarny.
Słownik Rzeka Drenująca:
Znaczenie Rzeka zasilana poprzez → wody podziemne. Ma to miejsce wówczas, gdy wody powierzchniowe rzeki znajdują się w związku hydraulicznym (bezpośrednim albo pośrednim) z wodami podziemnymi, których ruch stacjonarny.

Czym jest Ruch stacjonarny znaczenie w Słownik definicje R

  • Dodano:
  • Autor: